Uradni list

Številka 129
Uradni list RS, št. 129/2006 z dne 12. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 129/2006 z dne 12. 12. 2006

Kazalo

5444. Sklep o pavšalnih prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanje, stran 14155.

Na podlagi 57. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo), 43. člena Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2006 in 2007 (Uradni list RS, št. 116/05 in 103/06) in 51. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02 – popr.) je Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 4. seji dne 23. 11. 2006 sprejela
S K L E P
o pavšalnih prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanje
1.
Pavšalni prispevek za zavezance iz 12., 13. in 14. točke prvega odstavka 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (v nadaljnjem besedilu: ZZVZZ) znaša za primer bolezni in poškodbe izven dela (prispevek za zdravstvene storitve in povračila potnih stroškov) 99,22 EUR mesečno.
2.
Pavšalni prispevek za zavezance iz 17., 18. in 21. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ znaša za primer bolezni in poškodbe izven dela (prispevek za zdravstvene storitve in povračila potnih stroškov) 23,07 EUR mesečno.
3.
Pavšalni prispevek za zavezance iz 17. člena ZZVZZ za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni in za zavezance iz 18. člena ZZVZZ za primer poškodbe pri delu (prispevek za zdravstvene storitve, povračilo potnih stroškov ter pogrebnino in posmrtnino) znaša 2,91 EUR. Prispevek se plačuje mesečno:
– za osebe iz 5. točke 17. člena ZZVZZ plačuje od vsake sklenjene delovršne pogodbe, ki velja v posameznem mesecu,
– za osebe iz 6. točke 17. člena ZZVZZ plačuje od vsake napotnice v mesecu, kadar zavarovana oseba dela preko študentskega servisa kot pooblaščene organizacije,
– za osebe iz 18. člena ZZVZZ plača za mesec, ko je oseba udeležena v akcijah in nalogah ali vpoklicana na usposabljanje za takšne akcije in naloge, razen za osebe iz 1.,3., 8. in 9. točke 18. člena ZZVZZ.
Zavezanci plačujejo za osebe iz 1., 3., 8. in 9. točke 18. člena ZZVZZ letni pavšalni prispevek v višini 4,37 EUR.
Zavezanci za obračun in plačilo prispevkov za zavarovance iz 17. in 18. člena ZZVZZ so pravne in fizične osebe, pri katerih so zavarovanci na delu oziroma organizatorji del oziroma akcij.
4.
Pavšalni prispevek za obsojence na prestajanju zaporne kazni in mladoletnike na prestajanju vzgojnega ukrepa za zavarovanje za primer bolezni in poškodbe izven dela znaša 138,45 EUR mesečno.
Za zavarovance iz prejšnjega odstavka se plačuje tudi prispevek iz prejšnje točke za čas, ko zavarovanec med prestajanjem kazni oziroma med izvrševanjem vzgojnega ukrepa oddaje v vzgojni zavod dela.
Zavezanec za obračun in plačilo prispevkov iz te točke je Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij.
5.
Pavšalni prispevki, ki se plačujejo mesečno, se plačajo 15. dan v mesecu za pretekli mesec. Kadar nastane obveznost za pavšalni prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje, ki temelji na izplačilu dohodkov oziroma prejemkov, od katerega se obračuna in plača pavšalni prispevek, se pavšalni prispevek plačuje v rokih in na način, predpisan z zakonom, ki ureja prispevke za socialno varnost in zakonom, ki ureja davčni postopek.
Pavšalni prispevki iz drugega odstavka 3. točke tega sklepa se plačajo do 15. 3. za tekoče leto. Za zavarovance iz drugega odstavka 3. točke tega sklepa, za katere nastopi obveznost plačila tega pavšalnega prispevka po 15. 3., je treba prispevek plačati najkasneje 15. dan naslednjega meseca, po mesecu, ko je ta obveznost nastala.
Pavšalni prispevki iz 1., 2. in 4. točke tega sklepa se plačujejo v znesku, ki je določen s tem sklepom, ne glede na dolžino trajanja zavarovanja v mesecu po podlagi, po kateri se plačuje pavšalni prispevek.
6.
Z dnem, ko se začne uporabljati ta sklep, preneha veljati Sklep o pavšalnih prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanje (Uradni list RS, št. 7/06).
7.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2007.
Št. 0201-4/7-2006
Ljubljana, dne 23. novembra 2006
EVA 2006-2711-0197
Predsednica
Skupščine Zavoda
Pavlina Svetič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti