Uradni list

Številka 129
Uradni list RS, št. 129/2006 z dne 12. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 129/2006 z dne 12. 12. 2006

Kazalo

5459. Sklep o ugotovitvi izvolitve župana Mestne občine Koper, stran 14188.

Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05), 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03, ter Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06) in 12. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00, 30/01, 40/03, in Uradni list RS, št. 90/05) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 16. novembra 2006 na podlagi poročila Mandatne komisije sprejel naslednji
S K L E P
1.
Ugotovi se, da ni bila vložena nobena pritožba kandidatov ali predstavnikov kandidatur za župana ter da so izpolnjeni pogoji, da lahko prične Boris Popovič, roj. 5. 9. 1962, iz Kopra, Bošamarin 62, izvrševati funkcijo župana Mestne občine Koper, na katero je bil izvoljen na rednih lokalnih volitvah dne 22. oktobra 2006.
2.
Ta sklep velja takoj.
Št. K1023-16/2002
Koper, dne 16. novembra 2006
Mestna občina Koper
Predsedujoči Občinskega sveta
Jani Bačić l.r.
Visto l'articolo 15.b della Legge sull’autonomia locale – ZLS-UPB1 (Gazzetta ufficiale della RS, n. 100/05), l’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05 e 67/06), in virtù dell’articolo 11 del Regolamento del Consiglio comunale del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 16/95, 42/00, 30/01, 40/03 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, richiamandosi alla relazione della Commissione per i mandati, ha accolto, nella seduta del 16 novembre 2006, la seguente
D E L I B E R A
1.
Si rileva che non è stato inoltrato alcun ricorso da parte di candidati o rappresentanti delle candidature a sindaco e che sono quindi adempiute le condizioni che permettono a Boris Popovič, nato il 5. 9. 1962, di Capodistria, Bossamarino 62, l’esercizio della funzione di Sindaco del Comune città di Capodistria, carica alla quale è stato eletto alle elezioni amministrative ordinarie tenutesi il giorno 22 ottobre 2006.
2.
La presente delibera ha valore immediato.
N.: K1023-16/2002
Capodistria, 16 novembre 2006
Comune città di Capodistria
Presidente dei lavori del Consiglio comunale
Jani Bačić m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti