Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006

Kazalo

SV 1177/06 Ob-34611/06 , Stran 9608
Na podlagi notarskega zapisa notarke Majde Lokošek, opr. št. SV 1177/06, DK 85/06 z dne 22. 11. 2006, je bilo stanovanje št. 5 v izmeri 31,55 m2, v stanovanjski stavbi na naslovu Slamnikarska cesta 9, 1230 Domžale, ki leži na parc. št. 4005 k.o. Domžale, vpisani pri vložku št. 2545 k.o. Domžale, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih in napravah navedene večstanovanjske stavbe in last zastaviteljice Edise Duranović do celote, zastavljeno v korist Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1520 Ljubljana, MŠ 5860571, zaradi zavarovanja terjatve v višini 61.000 CHF s pp«.