Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006

Kazalo

5426. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta Občine Kungota, stran 14108.

P O R O Č I L O
o izidu volitev za člane Občinskega sveta Občine Kungota
Občinska volilna komisija je dne 25. 10. 2006 na redni seji, na podlagi zapisnikov volilnih odborov o izidu glasovanja za volitve članov občinskega sveta na volitvah dne 22. 10. 2006, ugotovila:
I.
1. Na volitvah dne 22. 10. 2006 je imelo pravico voliti po volilnem imeniku skupaj 4.021 volivcev.
2. Volilo je skupaj 2.221 volivcev ali 55,24%, od tega je:
a) 2192 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem imeniku
b) 2 volivca sta glasovala po pošti
c) 27 volivcev je glasovalo na predčasnem volišču
d) 0 volivcev ni glasovalo na volišču za invalide.
II.
Za volitve članov občinskega sveta je bilo oddanih 2221 glasovnic, od tega je bilo veljavnih 2124 glasovnic in neveljavnih 97 glasovnic.
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov
+----+--------------------------------------------+---------+--------------+
|Št. |         Ime liste         |  Št.  |  Odstotek  |
|  |                      | glasov |  glasov  |
|  |                      |     |       |
+----+--------------------------------------------+---------+--------------+
|1. |SLS Slovenska ljudska stranka        |  270  |   12,71  |
|  |                      |     |       |
+----+--------------------------------------------+---------+--------------+
|2. |Neodvisni kandidat: Melita Bojić      |  75  |   3,53   |
|  |                      |     |       |
+----+--------------------------------------------+---------+--------------+
|3. |LDS Liberalna demokracija Slovenije     |  348  |   16,38  |
|  |                      |     |       |
+----+--------------------------------------------+---------+--------------+
|4. |DeSUS Demokratična stranka upokojencev   |  147  |   6,92   |
|  |                      |     |       |
+----+--------------------------------------------+---------+--------------+
|5. |SD Socialni demokrati            |  162  |   7,63   |
|  |                      |     |       |
+----+--------------------------------------------+---------+--------------+
|6. |N.Si Nova Slovenija – Krščanska ljudska   |  208  |   9,79   |
|  |stranka                   |     |       |
|  |                      |     |       |
+----+--------------------------------------------+---------+--------------+
|7. |SDS Slovenska demokratska stranka      |  549  |   25,85  |
|  |                      |     |       |
+----+--------------------------------------------+---------+--------------+
|8. |Neodvisni kandidat: Anton Unuk       |  141  |   6,64   |
|  |                      |     |       |
+----+--------------------------------------------+---------+--------------+
|9. |Lista za ohranjanje in razvoj podeželja   |  107  |   5,04   |
|  |                      |     |       |
+----+--------------------------------------------+---------+--------------+
|10. | DS Demokratska stranka Slovenije –     |  117  |   5,51   |
|  |Demokrati Slovenije             |     |       |
|  |                      |     |       |
+----+--------------------------------------------+---------+--------------+
V Občinski svet Občine Kungota se voli 14 članov.
Na podlagi 14. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06, ZLV-UPB2, ter 70/06 – odl. US) so izvoljeni kandidati po vrstnem redu na listi:
 
1. SDS Slovenska demokratska stranka (4 mandati)
a) Igor Stropnik, rojen 22. 7. 1962, stanujoč Plintovec 5/h, 2201 Zgornja Kungota
b) Renato Hlade, rojen 17. 2. 1964, Plintovec 33 b, 2201 Zgornja Kungota
c) Majda Trampuš, rojen 26. 4. 1958, Jurski Vrh 4, 2201 Zgornja Kungota
d) Mirko Šprinzer, rojen 26. 1. 1963, Gradiška 449, 2201 Zgornja Kungota
 
2. LDS Liberalna demokracija Slovenije (3 mandati)
a) Bogomir Mesner, rojen 24. 6. 1947, Plač 16 a, 2201 Zgornja Kungota
b) Patricija Jankovič, rojena 9. 8. 1964, Zgornja Kungota 10 j, 2201 Zg. Kungota
c) Peter Golob, rojen 15. 5. 1958, Plintovec 8 e, 2201 Zgornja Kungota
 
3. SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA (2 mandata)
a) Vinko Ul, rojen 7. 2. 1953, Gradiška 163, 2211 Pesnica pri Mariboru
b) Anton Škamlec, rojen 10. 1. 1960, Plač 23, 2201 Zgornja Kungota
 
4. N.Si Nova Slovenija – Krščanska ljudska stranka (1 mandat)
a) Edvard Urbancl (mlajši), rojen 18. 5. 1972, stanujoč Zg. Kungota 75/c, 2201 Zgornja Kungota
 
5. SD Socialni demokrati (1 mandat)
a.) Branimir Zadravec, rojen 2. 4. 1957, Kozjak nad Pesnico 18 p, 2201 Zgornja Kungota
 
6. DeSUS Demokratična stranka upokojencev (1 mandat)
a) Leopold Hanžič, rojen 23. 8. 1943, Kozjak nad Pesnico 21/d, 2201 Zgornja Kungota
 
7. Neodvisni kandidat
a) Anton Unuk, rojen 19. 10. 1958, Zg. Kungota 50 a, 2201 Zgornja Kungota
 
8. DS Demokratska stranka Slovenije – Demokrati Slovenije (1 mandat)
a) Alojz Partlič, rojen 16. 6. 1946, Zg. Vrtiče 6 a, 2201 Zgornja Kungota.
III.
Na podlagi preferenčnih glasov ni bil izvoljen nihče, ker noben kandidat ni dobil z zakonom predpisanega števila glasov.
IV.
Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev za člane občinskega sveta se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 041-01/2006
Kungota, dne 26. oktobra 2006
Predsednica občinske volilne komisije:
Alenka Leban, univ. dipl. prav., l.r.
 
Tajnica občinske volilne komisije:
Diana Hausvirt Vešnar, univ. dipl. prav, l.r.
 
Namestnik predsednice OVK:
Dušan Stojanović, univ. dipl. prav., l.r.
Člani OVK:
Matej Unuk – član, l.r.
Albert Kojzek – namestnik člana, l.r.
Brigita Marhold – članica, l.r.
Alojz Večernik – namestnik članice, l.r.
Matjaž Požar – član, l.r.
Zlatko Gamze – namestnik člana, l.r.