Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006

Kazalo

SV 1217/06 Ob-34614/06 , Stran 9608
Na podlagi notarskega zapisa notarke Majde Lokošek, opr. št. SV 1217/06, DK 89/06 z dne 30. 11. 2006, je bilo stanovanje št. 10, v stanovanjski stavbi na naslovu Trg svobode 4, 1251 Moravče, ki leži na parc. št. 27, k.o. Moravče, vpisani pri vl. št. 7, k.o Moravče, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih in napravah navedene stanovanjske stavbe in last zastavitelja Tomaža Bajuka do celote, zastavljeno v korist Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1520 Ljubljana, MŠ 5860571, zaradi zavarovanja terjatve v višini 21.760 EUR s pp.