Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006

Kazalo

SV 1186/06 Ob-34612/06 , Stran 9608
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz Domžal, opr. št. SV 1186/06, DK 86/06 z dne 23. 11. 2006, je bilo stanovanje št. 23 v izmeri 67,55 m2, v 2. nadstropju stanovanjskega bloka na Župančičevi 7, 1230 Domžale, ki stoji na parc. št. 3094/2 k.o. Domžale, s pripadajočim deležem na skupnih prostorih, delih in napravah navedene večstanovanjske stavbe in last zastaviteljev Vladimirja Pavloviča do idealnega solastninskega deleža 6/10 in Simone Polajžar do idealnega solastniškega deleža 4/10, zastavljeno v korist Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka 5446546, za zavarovanje terjatve v višini 129.600 CHF s pp.