Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006

Kazalo

5428. Sklep o začasnem financiranju Občine Mežica v letu 2007, stran 14110.

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02), 30. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 16/99, 73/00 in 16/03) in 94. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 28/99 in 16/03) je župan Občine Mežica dne 1. 12. 2006 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Mežica
v letu 2007
1. člen
S tem sklepom se do sprejetja proračuna Občine Mežica (v nadaljevanju: občina) za leto 2007, vendar najdalj za prve tri mesece leta 2007, ureja način in obseg financiranja funkcij občine ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov.
Začasno financiranje občinskega proračuna se lahko po preteku prvih treh mesecev v letu 2007 podaljša na predlog župana s sklepom občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij občine.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se vse do sprejetja proračuna občine za leto 2007 financiranje začasno nadaljuje na podlagi proračuna za leto 2006 in za iste programe kot v letu 2006. V tem obdobju veljajo in se uporabljajo določila občinskega odloka, ki ureja izvajanje proračuna za leto 2006.
V obdobju začasnega financiranja ni možno pričenjati novih investicij.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo porabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za preteklo leto (2. točka 32. člena ZJF).
4. člen
V obdobju začasnega financiranja neposredni uporabniki ne smejo povečevati števila zaposlenih glede na stanje na dan 31. 12. 2006.
5. člen
Po uveljavitvi proračuna občine za leto 2007 se v obdobju začasnega financiranja plačane obveznosti vključijo v proračun občine za leto 2007 (3. točka 32. člena ZJF).
Doseženi in razporejeni prihodki v obdobju začasnega financiranja so sestavni del občinskega proračuna za leto 2007.
6. člen
Ta sklep stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2007 dalje.
Št. 410-22/2006
Mežica, dne 1. decembra 2006
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.