Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

93. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

MINISTRSTVA

94. Pravilnik o plovilih za rekreacijo
95. Pravilnik o obrazcu zdravniškega potrdila o bolnišničnem zdravljenju za namen vložitve prošnje za odlog nastopa kazni zapora in obrazcu zdravniškega potrdila za namen vložitve prošnje za prekinitev oziroma podaljšanje prekinitve izvrševanja kazni zapora
96. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu ugotavljanja zadostnih sredstev za preživljanje v postopku izdaje dovoljenja za prebivanje
97. Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov
98. Soglasje k spremembi ustanovitvenega akta FUNDACIJE ŠTUDENTSKI TOLAR, USTANOVE ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE UNIVERZE V LJUBLJANI
99. Prenehanje Ustanove štipendijska fundacija Adama Bohoriča Krško

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

100. Navodilo o prenehanju veljavnosti Navodila o statističnih raziskovanjih s področja turizma
101. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za december 2015

OBČINE

Črnomelj

102. Sklep o oblikovanju odškodnin, najemnin oziroma zakupnin za nepremičnine v lasti Občine Črnomelj za leto 2016

Dravograd

103. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dravograd
104. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Dravograd
105. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda »Dravit«

Ivančna Gorica

106. Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarsko javno službo obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Ivančna Gorica
107. Odlok o nalogah in financiranju krajevnih skupnosti v Občini Ivančna Gorica

Jesenice

108. Poslovnik o delu Občinskega sveta Občine Jesenice
109. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi JEKO-IN, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice

Kočevje

110. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kočevje
111. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kočevje za programsko obdobje 2016–2020

Lendava

112. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov na območju Občine Lendava

Log-Dragomer

113. Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov za odmero komunalnega prispevka v Občini Log - Dragomer za leto 2016

Miren-Kostanjevica

114. Obvezna razlaga petega odstavka 72. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica
115. Statut Občine Miren - Kostanjevica (uradno prečiščeno besedilo)
116. Poslovnik Občinskega sveta Občine Miren - Kostanjevica (uradno prečiščeno besedilo)
117. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Miren - Kostanjevica (uradno prečiščeno besedilo)
118. Odlok o krajevnih skupnostih v Občini Miren - Kostanjevica

Nova Gorica

119. Odlok o sofinanciranju kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica
120. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica
121. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in ostalih aktivnosti s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica
122. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Mestni občini Nova Gorica
123. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica
124. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica
125. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica
126. Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči

Prebold

127. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Sodražica

128. Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Sodražica

Šempeter-Vrtojba

129. Sklep o določitvi cene za programe vrtca za šolsko leto 2015/2016
130. Sklep o odpustu dolgov

Trebnje

131. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Industrijsko cono Trebnje

Turnišče

132. Odlok o prenehanju Zavoda za negospodarske dejavnosti Koušta Turnišče
133. Sklep o začasnem financiranju Občine Turnišče v obdobju januar–marec 2016

Zagorje ob Savi

134. Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Mladinski center Zagorje ob Savi«

POPRAVKI

135. Popravek Uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti