Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2016 z dne 18. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2016 z dne 18. 1. 2016, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

136. Uredba o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
137. Uredba o izvajanju 6. člena Uredbe (ES) št. 1071/2009 o skupnih pravilih glede pogojev za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika
138. Uredba o izvajanju Uredbe Komisije (EU) o stalni plovnosti zrakoplovov in letalskih izdelkov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami
139. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

MINISTRSTVA

140. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege
141. Pravilnik o radijski opremi

USTAVNO SODIŠČE

142. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

143. Pravilnik o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege
144. Pravilnik o izvajanju strokovnega nadzora s svetovanjem v dejavnosti zdravstvene in babiške nege

OBČINE

Ajdovščina

145. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Grosuplje

146. Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarsko javno službo obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Grosuplje
147. Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav za ravnanje z odpadki na območju Občine Grosuplje

Hodoš

148. Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Hodoš d.o.o. javno komunalno podjetje, d.o.o.

Horjul

149. Obvezna razlaga četrtega odstavka 49. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Horjul

Kobarid

150. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra
151. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra

Križevci

152. Sklep o pripravi (1) prvih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Križevci

Medvode

153. Sklep o uskladitvi višine zneska denarne pomoči v Občini Medvode
154. Sklep o uskladitvi višine enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Medvode
155. Sklep o ukinitvi zaznambe grajenega javnega dobra lokalnega pomena
156. Sklep o ukinitvi zaznambe grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Straža

157. Odlok o ustanovitvi Proračunskega sklada Občine Straža za organizacijo Evropskega prvenstva v raftingu 2016
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti