Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2016 z dne 18. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2016 z dne 18. 1. 2016

Kazalo

138. Uredba o izvajanju Uredbe Komisije (EU) o stalni plovnosti zrakoplovov in letalskih izdelkov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami, stran 343.

  
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o izvajanju Uredbe Komisije (EU) o stalni plovnosti zrakoplovov in letalskih izdelkov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami 
1. člen 
(1) S to uredbo se za izvajanje točke (i) 2 v zvezi s točko (g) M.A.901 poddela I oddelka A priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 1321/2014 z dne 26. novembra 2014 o stalni plovnosti zrakoplovov in letalskih izdelkov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami (UL L št. 362 z dne 17. 12. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2015/1536 z dne 16. septembra 2015 o spremembi Uredbe (EU) št. 1321/2014 v zvezi z uskladitvijo pravil za stalno plovnost z Uredbo (ES) št. 216/2008, kritičnimi nalogami vzdrževanja ter spremljanjem stalne plovnosti zrakoplovov (UL L št. 241 z dne 17. 9. 2015, str. 16), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1321/2014/EU), določa subjekt za opravljanje pregledov plovnosti za balone in druge zrakoplove z MTOM 2730 kg in manj.
(2) Drugi zrakoplovi z MTOM 2730 kg in manj iz prejšnjega odstavka v tej uredbi so zrakoplovi, ki niso navedeni v točkah (b) do (f) M.A.901 poddela I oddelka A priloge I Uredbe 1321/2014/EU.
2. člen 
(1) Preglede plovnosti za balone in druge zrakoplove z MTOM 2730 kg in manj v Republiki Sloveniji opravljajo potrjene organizacije za vodenje stalne plovnosti, odobrene po poddelu G priloge I s privilegijem po poddelu I priloge I Uredbe 1321/2014/EU.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek preglede plovnosti za balone in druge zrakoplove z MTOM 2730 kg in manj v Republiki Sloveniji opravlja Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije, če v Republiki Sloveniji za določen tip balona ali zrakoplova iz prejšnjega odstavka ni potrjene organizacije za vodenje stalne plovnosti z ustreznim privilegijem.
3. člen 
Postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo te uredbe, se končajo po dosedanjih predpisih.
4. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00710-2/2016
Ljubljana, dne 15. januarja 2016
EVA 2015-2430-0097
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti