Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016

Kazalo

125. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica, stran 303.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 s spremembami), 23. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98 s spremembami) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 17. decembra 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica 
1. člen
V 5. členu Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica (Uradne objave, št. 7/02 in Uradni list RS, št. 46/10 in 24/12) se besedilo
»
– 93.110
obratovanje športnih objektov,
– 68.320
upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi,
– 69.200
računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje,
– 77.110
dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup,
– 77.210
dajanje športne opreme v najem in zakup,
– 85.510
izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije,
– 93.130
obratovanje fitnes objektov,
– 93.190
druge športne dejavnosti,
– 93.299
druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.« črta in nadomesti z naslednjim besedilom:
»
DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE:
– 93.110
obratovanje športnih objektov,
– 93.190
druge športne dejavnosti,
– 85.510
izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije,
– 49.392
obratovanje žičnic
– 93.292
dejavnost smučarskih centrov
TRŽNE DEJAVNOSTI:
– 68.320
upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi,
– 69.200
računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje,
– 77.110
dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup,
– 77.210
dajanje športne opreme v najem in zakup,
– 81.210
splošno čiščenje stavb,
– 81.300
urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice,
– 93.130
obratovanje fitnes objektov,
– 93.299
druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.«.
2. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2012-4
Nova Gorica, dne 17. decembra 2015
Podžupan 
Mestne občine Nova Gorica 
Marko Tribušon l.r.