Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016

Kazalo

Št. 70006/2016 Ob-1097/16, Stran 25
Popravek 
V razpisni dokumentaciji javnega razpisa »Spodbujanje pripravništev« (OP20.00002) v okviru 8. prednostne osi: Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile 8. 2. prednostne naložbe: Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, zlasti tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz odrinjenih skupnosti, tudi z izvedbo Jamstva za mlade 8.2.1 Znižanje brezposelnosti mladih Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 98/15 z dne 18. 12. 2015, št. 102/15 – popravek in 107/15 – popravek (v nadaljevanju: javni razpis), se izvedejo naslednji popravki:
VI. V 2.1 poglavju javnega razpisa – »Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj« se druga točka drugega odstavka posebni pogoji spremeni tako, da se glasi:
»– zaposluje pripravnika, ki bo ob nastopu delovnega razmerja (predvidoma 1. 4. 2016) dopolnil največ 29 let;«.
V prvem odstavku 3.1. poglavja javnega razpisa – »Skupna razpoložljiva višina sredstev« se oznaka »8.1« nadomesti z oznako »8.2« ter oznaka »8.1.2« nadomesti z oznako »8.2.1«.
V tretjem in četrtem odstavku 3.1. poglavja javnega razpisa – »Skupna razpoložljiva višina sredstev« se oznake »PN8.1« nadomestijo z oznakami »PN8.2«.
V četrtem odstavku poglavja 6.1 – »Roki in način prijave na javni razpis« se rok za oddajo prijave oziroma vloge spremeni iz »15. 1. 2016« v »29. 1. 2016«.
V drugem odstavku poglavja 6.2 – »Odpiranje in preverjanje formalne popolnosti vlog« se datum odpiranja vlog spremeni iz »19. 1. 2016« v »2. 2. 2016«.
Socialna zbornica Slovenije