Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016

Kazalo

96. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu ugotavljanja zadostnih sredstev za preživljanje v postopku izdaje dovoljenja za prebivanje, stran 212.

  
Na podlagi osmega odstavka 55. člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 45/14 – uradno prečiščeno besedilo, 90/14, 19/15 in 47/15 – ZZSDT) izdaja ministrica za notranje zadeve v soglasju z ministrom za finance
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu ugotavljanja zadostnih sredstev za preživljanje v postopku izdaje dovoljenja za prebivanje 
1. člen 
V Pravilniku o načinu ugotavljanja zadostnih sredstev za preživljanje v postopku izdaje dovoljenja za prebivanje (Uradni list RS, št. 61/12 in 92/14) se v prilogi za vrstico s šifro dohodka 1109, doda nova vrstica s šifro dohodka 1110, ki se glasi:
»
1110
dohodek za vodenje družbe (zavarovalna podlaga 040) 
vrsta dohodka na REK, dohodek, prispevki, akontacija dohodnine, datum izplačila 
podatki iz davčnega obračuna akontacije dohodnine – iREK, REK
pretekli 3 meseci in mesec, v katerem se vlaga prošnja oziroma mesec odločanja pristojnega organa o prošnji
«. 
Vrstici s šiframa dohodka 1230 in 2100 se spremenita tako, da se glasita:
»
1230
preostali dohodki iz drugega pogodbenega razmerja
vrsta dohodka na REK, dohodek, stroški, prispevki, akontacija dohodnine, datum izplačila 
podatki iz davčnega obračuna akontacije dohodnine – iREK, REK
pretekli 3 meseci in mesec, v katerem se vlaga prošnja oziroma mesec odločanja pristojnega organa o prošnji
2100
dobiček, ugotovljen na podlagi davčnega obračuna
dohodek = znesek dohodka iz postavke »Osnova za dohodnino« iz obračuna DOHDEJ, akontacija dohodnine = znesek iz postavke »Davčna obveznost« iz obračuna DOHDEJ
podatki iz davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti; odločba o odmeri dohodnine od dohodka iz dejavnosti 
preteklo leto, predpreteklo leto 
«. 
Za vrstico s šifro dohodka 2100, se doda nova vrstica s šifro dohodka 2200, ki se glasi:
»
2200
dohodek iz dejavnosti, ugotovljen z upoštevanjem normiranih odhodkov
dohodek = znesek dohodka iz postavke »Osnova za dohodnino« iz obračuna DOHDEJ, dohodnina = znesek iz postavke »Davčna obveznost« iz obračuna DOHDEJ
podatki iz davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti; odločba o odmeri dohodnine od dohodka iz dejavnosti na podlagi normiranih odhodkov 
preteklo leto, predpreteklo leto
«. 
Črtajo se vrstice s šifro dohodkov 2210, 2220, 2230, 2240 in 2250.
Za vrstico s šifro dohodka 6300, se doda nova vrstica s šifro dohodka 6500, ki se glasi:
»
6500
nadomestilo za uporabo lastnih sredstev prostovoljca 
dohodek, stroški, akontacija dohodnine
odločba o odmeri dohodnine; podatki, ki jih davčnemu organu posredujejo osebe, zavezane za dajanje podatkov; podatki, ki so potrebni za izračun akontacije dohodnine
preteklo leto
«. 
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-416/2015
Ljubljana, dne 2. decembra 2015
EVA 2015-1711-0028
mag. Vesna Györkös Žnidar l.r.
Ministrica 
za notranje zadeve 
Soglašam! 
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister 
za finance