Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016

Kazalo

D 518/2015 Os-3712/15, Stran 74
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pok. Jakopič Ivanu, sin Pavla, roj. 8. 5. 1957, z zadnjim stalnim prebivališčem Delpinova ul. 18/b, Nova Gorica, ki je umrl 19. 8. 2015.
Dediči I. (otroci) in II. (sestra) dednega reda so se odpovedali dedovanju po zakonu, zato pridejo v poštev za dedovanje dediči III. dednega reda (dedki, babice, strici, tete, bratranci ali sestrične), ki pa sodišču niso znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do zapuščine, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skladu z določbami Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 16. 12. 2015