Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016

Kazalo

VL 154753/2015 Os-1031/16, Stran 72
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: Mesnine dežele Kranjske d.d., Agrokombinatska cesta 63, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. SPL d.d. Ljubljana poslovanje z nepremičninami in inženiring d.d., Frankopanska ulica 18A, Ljubljana; Stemvlas, d.o.o., Šarhova ulica 34, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. SPL d.d. Ljubljana poslovanje z nepremičninami in inženiring d.d., Frankopanska ulica 18A, Ljubljana; Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. SPL d.d. Ljubljana poslovanje z nepremičninami in inženiring d.d., Frankopanska ulica 18A, Ljubljana; Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. SPL d.d. Ljubljana poslovanje z nepremičninami in inženiring d.d., Frankopanska ulica 18A, Ljubljana; Zavod za zdravstveno zavarovanje, Miklošičeva cesta 24, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. SPL d.d. Ljubljana poslovanje z nepremičninami in inženiring d.d., Frankopanska ulica 18A, Ljubljana; AS GRAD, d.o.o. -v stečaju, Pot na Fužine 23, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. SPL d.d. Ljubljana poslovanje z nepremičninami in inženiring d.d., Frankopanska ulica 18A, Ljubljana; Marija Nada Zadravec, Ciril Metodov drevored 5, Ptuj, ki ga zastopa zak. zast. SPL d.d. Ljubljana poslovanje z nepremičninami in inženiring d.d., Frankopanska ulica 18A, Ljubljana; Jadranka Marković, Ulica Jana Husa 1, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. SPL d.d. Ljubljana poslovanje z nepremičninami in inženiring d.d., Frankopanska ulica 18A, Ljubljana; Silvester Fotivec, Ulica Jana Husa 1, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. SPL d.d. Ljubljana poslovanje z nepremičninami in inženiring d.d., Frankopanska ulica 18A, Ljubljana; Ana Kacin Matijevič, Ulica Jana Husa 1, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. SPL d.d. Ljubljana poslovanje z nepremičninami in inženiring d.d., Frankopanska ulica 18A, Ljubljana; Andreja Rebernak, Ulica Jana Husa 1, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. SPL d.d. Ljubljana poslovanje z nepremičninami in inženiring d.d., Frankopanska ulica 18A, Ljubljana; Duško Petrovič, Ulica Jana Husa 1, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. SPL d.d. Ljubljana poslovanje z nepremičninami in inženiring d.d., Frankopanska ulica 18A, Ljubljana; Dragica Našič Kohne, Ulica Jana Husa 1, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. SPL d.d. Ljubljana poslovanje z nepremičninami in inženiring d.d., Frankopanska ulica 18A, Ljubljana; Marija Končina, Ulica Jana Husa 1, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. SPL d.d. Ljubljana poslovanje z nepremičninami in inženiring d.d., Frankopanska ulica 18A, Ljubljana; Ivanka Ivanetić, Ulica Jana Husa 1, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. SPL d.d. Ljubljana poslovanje z nepremičninami in inženiring d.d., Frankopanska ulica 18A, Ljubljana; Marija Fujan, Ulica Jana Husa 1, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. SPL d.d. Ljubljana poslovanje z nepremičninami in inženiring d.d., Frankopanska ulica 18A, Ljubljana; Amalija Rihar, Ulica Jana Husa 1, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. SPL d.d. Ljubljana poslovanje z nepremičninami in inženiring d.d., Frankopanska ulica 18A, Ljubljana; Franc Zadravec, Ciril Metodov drevored 5, Ptuj, ki ga zastopa zak. zast. SPL d.d. Ljubljana poslovanje z nepremičninami in inženiring d.d., Frankopanska ulica 18A, Ljubljana; Franc Čampa, Ulica Jana Husa 1, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. SPL d.d. Ljubljana poslovanje z nepremičninami in inženiring d.d., Frankopanska ulica 18A, Ljubljana; Martina Bitenc, Ulica Jana Husa 1, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. SPL d.d. Ljubljana poslovanje z nepremičninami in inženiring d.d., Frankopanska ulica 18A, Ljubljana; Roman Kunstelj, Ulica Jana Husa 1, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. SPL d.d. Ljubljana poslovanje z nepremičninami in inženiring d.d., Frankopanska ulica 18A, Ljubljana; Igor Cotič, Ulica Jana Husa 1, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. SPL d.d. Ljubljana poslovanje z nepremičninami in inženiring d.d., Frankopanska ulica 18A, Ljubljana; Biserka Bitenc, Litijska cesta 286, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. SPL d.d. Ljubljana poslovanje z nepremičninami in inženiring d.d., Frankopanska ulica 18A, Ljubljana; Boža Šepec, Ulica Jana Husa 1, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. SPL d.d. Ljubljana poslovanje z nepremičninami in inženiring d.d., Frankopanska ulica 18A, Ljubljana, po odv. Potočan Bojana - odvetnica, Dalmatinova ulica 2, Ljubljana, proti dolžniku Darku Rupič, Ulica Jana Husa 1, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. začasni zastopnik Barbara Štraus Kunaver, Komenskega 12, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 179,58 EUR, sklenilo:
dolžniku Darku Rupič, Ulica Jana Husa 1, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku –ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi Štraus Kunaver Barbara, Komenskega 12, 1000 Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 12. 2015