Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016

Kazalo

132. Odlok o prenehanju Zavoda za negospodarske dejavnosti Koušta Turnišče, stran 312.

  
Na podlagi 54. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/92-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00, 36/00), Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 93/07) in 2. člena Odloka o ustanovitvi Zavoda za negospodarske dejavnosti Koušta Turnišče je Občinski svet Občine Turnišče na 10. seji dne 23. 12. 2015 sprejel
O D L O K 
o prenehanju Zavoda za negospodarske dejavnosti Koušta Turnišče 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(namen odloka) 
S tem odlokom na osnovi določil 54. člena Zakona o Zavodih in tretje alinee prvega odstavka 2. člena Odloka o ustanovitvi Zavoda za negospodarske dejavnosti Koušta Turnišče, preneha Zavod za negospodarske dejavnosti Koušta Turnišče (v nadaljevanju: zavod), matična številka 3944565000, davčna št. SI 77913078, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče.
2. člen 
(prenehanje) 
Zavod bo z dnem pričetka veljavnosti tega odloka prenehal z izvajanjem dejavnosti.
Nad zavodom se izvede postopek redne prostovoljne likvidacije.
Ustanoviteljica z dnem sprejema sklepov o pričetku postopka redne likvidacije odpokliče direktorico zavoda in hkrati imenuje likvidacijskega upravitelja. Likvidacijski upravitelj je lahko pravna ali fizična oseba.
Namensko premoženje zavoda preide z dnem prenehanja javnega sklada na edinega ustanovitelja, Občino Turnišče.
Občina Turnišče kot edina ustanoviteljica zavoda z dnem prenehanja zavoda prevzema vse pravice in obveznosti zavoda.
Za izvedbo vseh postopkov v zvezi z likvidacijo javnega sklada je pooblaščena županja Občine Turnišče.
3. člen 
(ime in sedež) 
Do končanja postopka redne likvidacije se firmi zavoda na koncu dodata besedi – v likvidaciji, tako da se firma zavoda glasi: Zavod za negospodarske dejavnosti Koušta Turnišče – v likvidaciji.
Skrajšano ime (skrajšana firma) je: Zavod Koušta Turnišče – v likvidaciji.
4. člen 
(pečat) 
Zavod ima pečat okrogle oblike z naslednjo vsebino: Zavod za negospodarske dejavnosti KOUŠTA – v likvidaciji.
5. člen 
(sprejem odloka) 
Ta odlok je sprejet, ko ga sprejme občinski svet občine ustanoviteljice.
6. člen 
(odjava in veljavnost) 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, po sprejetju na občinskem svetu ustanoviteljice. Veljati začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem začetka veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi zavoda za negospodarske dejavnosti Koušta (Uradni list RS, št. 2/11).
Št. 2/2015-10R
Turnišče, dne 23. decembra 2015
Županja 
Občine Turnišče 
mag. Vesna Jerala Zver l.r.