Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016

Kazalo

D 327/2014 Os-3711/15, Stran 74
Na Okrajnem sodišču na Ptuju je v teku zapuščinski postopek po pok. Mariji Fakin, roj. Babšek, gospodinji, roj. 7. 8. 1885, jugoslovanski državljanki, poročeni, umrli 8. 4. 1966, nazadnje stan. Starošince št. 12.
Ker se ne ve, ali je kaj pokojničinih sorodnikov, ki bi bili poklicani k dedovanju na podlagi zakona, saj pokojnica ni napravila oporoke, sodišče na podlagi prvega in drugega odstavka 206. člena Zakona o dedovanju (ZD), s tem oklicem poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave tega oklica ne bo zglasil noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče na Ptuju 
dne 18. 12. 2015