Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016

Kazalo

I N 30/2015 Os-2991/15, Stran 74
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predlagateljice Ksenije Lah, Zalošče 22, Dornberk, ki jo zastopa notarka Katjuša Gorjan iz Nove Gorice, postopek o razglasitvi za mrtvo, in sicer: Zofije Nagojar, roj. Krpan, roj. 1. 3. 1887, z zadnjim stalnim prebivališčem Rue Monsignor Chebli 24, Grand Leban, Sirija, ki jo zastopa skrbnik za posebni primer, in sicer Center za socialno delo Nova Gorica po pooblaščencu.
O pogrešani razen podatka, da je bila hčerka Avguština Krpana in Terezije Lisjak iz Saksida ter izpiska iz zemljiške knjige, da je bila pogrešana oseba živa, ne obstaja noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in smrti pogrešane Zofije Nagojar, roj. Krpan naj javijo tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev po objavi tega oklica, sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 27. 8. 2015