Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016

Kazalo

126. Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči, stran 304.

  
Na podlagi določil 28. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) župan podaja
O B V E S T I L O 
o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči 
Skladno s prvim odstavkom 9. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014), je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Služba za državne pomoči in razvoj dne 1. 10. 2015 posredovala Evropski komisiji povzetek podatkov o shemi državne pomoči v obliki, določeni v Prilogi II.
Evropska Komisija je dne 8. 10. 2015 potrdila prejem povzetka informacij o zadevni državni pomoči z informacijo o identifikacijski številki sheme državne pomoči.
Shema državne pomoči »Podpore programom razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Nova Gorica za obdobje 2015–2020« se vodi pod identifikacijsko številko: SA.43223(2015/XA).
Št. 007-5/2015-17
Nova Gorica, dne 30. decembra 2015
Župan 
Mestne občine Nova Gorica 
Matej Arčon l.r.