Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016

Kazalo

I N 25/2015 Os-2990/15, Stran 74
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predlagatelja Nanut Igorja, Podmelec 49/a, Most na Soči, postopek o razglasitvi za mrtvo, in sicer Ano Križnič, por. Pavlin, roj. 2. 1. 1842 v Gorenjem Polju, neznanega bivališča, ki jo zastopa skrbnik za posebni primer, in sicer Center za socialno delo Nova Gorica po pooblaščencu.
O pogrešani razen izpiska iz zemljiške knjige, da je bila pogrešana oseba živa, ne obstaja noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in smrti pogrešane Ane Križnič por. Pavlin, naj javijo tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev po objavi tega oklica, sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 27. 8. 2015