Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016

Kazalo

N 115/2015 Os-3040/15, Stran 72
Okrožno sodišče v Kranju je po okrožni sodnici mag. Meti Pristavec, v nepravdni zadevi predlagateljice Taje Batista, Škofjeloška cesta 41, Kranj, zoper nasprotnega udeleženca Mario Petronio Jaramillu Vivanco, z neznanim prebivališčem, sklenilo, zaradi odvzema roditeljske pravice, na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP), Mariu Petroniu Jaramillo Vivanco, neznanega prebivališča, postavilo začasnega zastopnika odvetnika Jako Šarabona, Glavni trg 20, Kranj.
Začasni zastopnik ima v postopku, v katerem je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.
Te pravice in dolžnosti ima začasni zastopnik od dneva postavitve in vse do takrat, dokler prvi toženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 29. 7. 2015