Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016

Kazalo

127. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 304.

  
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US, 120/06 Odl. US, 126/07, 57/09 Skl. US, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 popr.), 20/11 Odl. US, 57/12, 110/13 in 19/15) ter na podlagi 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13) in Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 45/14) je Občinski svet Občine Prebold na 11. redni seji dne 17. decembra 2015 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi javnega dobra 
1. člen 
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1206/12, k.o. 1018 – Marija Reka.
2. člen 
Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra in se pri njej vknjiži lastninska pravica na ime Občina Prebold, Hmeljarska 3, p. Prebold, matična številka 1357654.
3. člen 
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3506-103/2015
Prebold, dne 17. decembra 2015
Župan 
Občine Prebold 
Vinko Debelak l.r.