Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016

Kazalo

134. Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Mladinski center Zagorje ob Savi«, stran 314.

  
Na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) in 97. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 10. dopisni seji dne 8. 1. 2016 sprejel
O D L O K 
o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Mladinski center Zagorje ob Savi« 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda »Mladinski center Zagorje ob Savi« (Uradni list RS, št. 59/06, 126/08 in 106/10; v nadaljevanju: Odlok) se v petem odstavku 7. člena za šestinštirideseto alinejo doda nova sedeminštirideseta alineja, ki se glasi:
»– Q/88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe.«
Dosedanje sedeminštirideseta do enainpetdeseta alineja postanejo oseminštirideseta do dvainpetdeseta alineja.
2. člen 
Vse ostale določbe Odloka ostanejo v veljavi nespremenjene.
3. člen 
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2006
Zagorje ob Savi, dne 8. januarja 2016
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan l.r.