Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016

Kazalo

98. Soglasje k spremembi ustanovitvenega akta FUNDACIJE ŠTUDENTSKI TOLAR, USTANOVE ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE UNIVERZE V LJUBLJANI, stran 213.

  
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na podlagi 3., 12. in 17. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.), v upravni zadevi izdaje soglasja k spremembi Akta o ustanovitvi ustanove z imenom FUNDACIJA ŠTUDENTSKI TOLAR, USTANOVA ŠOU V LJUBLJANI, s sedežem Vojkova 63, 1000 Ljubljana, izdaja naslednjo
O D L O Č B O 
1. S to odločbo se daje soglasje k spremembi Akta o ustanovitvi ustanove z imenom FUNDACIJA ŠTUDENTSKI TOLAR, USTANOVA ŠOU V LJUBLJANI, sestavljenemu v obliki notarskega zapisa z opr. št. SV 1602/14 z dne 10. 12. 2014, pri notarju Urošu Kosu, Cigaletova ulica 7, 1000 Ljubljana, s katerim se spremeni ime ustanove iz »FUNDACIJA ŠTUDENTSKI TOLAR, USTANOVA ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE UNIVERZE V LJUBLJANI« v »FUNDACIJA ŠTUDENTSKI TOLAR, USTANOVA ŠOU V LJUBLJANI« in sedež ustanove iz »Kersnikova 4, 1000 Ljubljana« na »Vojkova 63, 1000 Ljubljana«.
2. V skladu z 12. členom Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) stroške objave soglasja v Uradnem listu Republike Slovenije nosi ustanova. V postopku niso nastali drugi stroški.
Št. 007-104/2015
Ljubljana, dne 5. januarja 2016
EVA 2015-2611-0053
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica 
za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti