Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016

Kazalo

95. Pravilnik o obrazcu zdravniškega potrdila o bolnišničnem zdravljenju za namen vložitve prošnje za odlog nastopa kazni zapora in obrazcu zdravniškega potrdila za namen vložitve prošnje za prekinitev oziroma podaljšanje prekinitve izvrševanja kazni zapora, stran 209.

  
Na podlagi četrtega odstavka 24. člena in četrtega odstavka 82. člena Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 40/09, 9/11 – ZP-1G, 96/12 – ZPIZ-2, 109/12 in 54/15) izdaja ministrica za zdravje v soglasju z ministrom za pravosodje
P R A V I L N I K 
o obrazcu zdravniškega potrdila o bolnišničnem zdravljenju za namen vložitve prošnje za odlog nastopa kazni zapora in obrazcu zdravniškega potrdila za namen vložitve prošnje za prekinitev oziroma podaljšanje prekinitve izvrševanja kazni zapora 
1. člen 
Ta pravilnik določa obrazec zdravniškega potrdila o bolnišničnem zdravljenju za namen vložitve prošnje za odlog nastopa kazni zapora, ki je v Prilogi 1 tega pravilnika, in obrazec zdravniškega potrdila za namen vložitve prošnje za prekinitev oziroma podaljšanje prekinitve izvrševanja kazni zapora, ki je v Prilogi 2 tega pravilnika.
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-74/2015
Ljubljana, dne 29. decembra 2015
EVA 2015-2711-0036
Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica 
za zdravje 
 
Soglašam! 
mag. Goran Klemenčič l.r.
Minister 
za pravosodje