Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016

Kazalo

105. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda »Dravit«, stran 219.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 23. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 – ZOPA) ter 16. člena Statuta Občine Dravograd (uradno prečiščeno besedilo) (UPB-3) (Uradni list RS, št. 101/13) je Občinski svet Občine Dravograd na 11. redni seji dne 22. 12. 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda »Dravit« 
1. člen 
V 5. členu Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda »Dravit« (Uradni list RS, št. 117/08, 38/09, 8/10 in 60/15) se črta dejavnost:
55.203 Oddajanje zasebnih sob gostom
in doda dejavnost:
55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
2. člen
Svet zavoda mora uskladiti statut zavoda s temi spremembami in dopolnitvami Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda »Dravit« v roku trideset dni po njihovi uveljavitvi.
3. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0009/2015-2
Dravograd, dne 22. decembra 2015
Županja 
Občine Dravograd 
Marijana Cigala l.r.