Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016

Kazalo

IV P 204/2015 Os-3690/15, Stran 73
Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožni sodnici Martini Kaše, v pravdni zadevi tožeče stranke Gorazda Koletnik, Spodnja Korena 28A, Zgornja Korena, ki ga zastopa Mihaela Klačinski, odvetnica v Mariboru, zoper toženo stranko: 1. Ninoslav Ćirić, Požarevačka A1, Zaječar, Srbija (Ulica Svetozara Markovića 4/a, Zaječar, R Srbija), 2. Simona Zidanšek, stalno Tomšičeva 40, Maribor, naslov za vročanje Spodnja Korena 28A, Zgornja Korena, in 3. Maja Koletnik, Spodnja Korena 28A, Zgordnja Korena, ki jo zastopa zakonita zastopnica Simona Zidanšek, zaradi izpodbijanja in ugotovitve očetovstva, o postavitvi začasnega zastopnika prvotoženi stranki, na podlagi določil 82. člena Zakona o pravdnem postopku sklenilo:
Prvotoženi stranki Ninoslavu Ćiriću se v pravdni zadevi opr. št. IV P 204/2015 kot začasna zastopnica postavi odvetnica Andreja Dajčman, Barvarska ulica 7, 2000 Maribor.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 12. 2015