Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016

Kazalo

D 143/2015 Os-3534/15, Stran 74
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju se pod opr. št. D 143/2015 vodi zapuščinski postopek po pokojnem Leonardu Horvatu, roj. 12. 10. 1934, državljanu Republike Hrvaške, umrlem dne 7. 2. 2015, nazadnje stan. Sela 1, Videm pri Ptuju.
Ker se ne ve, ali je kaj pokojnikovih dedičev, ki bi bili poklicani k dedovanju na podlagi zakona, sodišče na podlagi prvega in drugega odstavka 206. člena Zakona o dedovanju s tem oklicem poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, naj se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne bo zglasil noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče na Ptuju 
dne 25. 11. 2015