Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016

Kazalo

P 99/2015 Os-3718/15, Stran 73
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni zadevi tožeče stranke: 1. Darja Trebec, Famlje 35, 6217 Vremski Britof in 2. Danilo Trebec, Famlje 35, 6217 Vremski Britof, ki ju zastopa Odvetniška pisarna Sikirica d.o.o. iz Sežane, zoper toženo stranko: Franc-Karlo Cetin, Celle Bonpland 1241, Buenos Aires, Argentina, sedaj neznanega bivališča, ki ga zastopa odvetnik Damjan Krt iz Sežane, zaradi pridobitve lastninske pravice s priposestvovanjem (pcto. 2.500,00 €) po predlogu tožeče stranke za postavitev začasnega zastopnika toženi stranki na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku, toženi stranki Francu-Karlu Cetinu, Celle Bonpland 1241, Buenos Aires, Argentina, sedaj neznanega bivališča, s sklepom z dne 10. 12. 2015 postavilo začasnega zastopnika, in sicer odvetnika Damjana Krta, Partizanska cesta 63, 6210 Sežana, ki bo toženo stranko v tem postopku zastopal vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da mu je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 23. 12. 2015