Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016

Kazalo

114. Obvezna razlaga petega odstavka 72. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica, stran 257.

  
Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07, 69/14, 93/14, 93/15) in četrtega odstavka 111. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 43/08, 71/14, 93/15) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 14. redni seji dne 21. 12. 2015 sprejel
O B V E Z N O  R A Z L A G O 
petega odstavka 72. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07, 69/14, 93/14, 93/15)
I. 
Obvezna razlaga petega odstavka 72. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07, 69/14, 93/14, 93/15) se glasi:
»Besedna zveza častna neprofesionalna funkcija člana sveta krajevne skupnosti ne izključuje pravice člana sveta krajevne skupnosti do prejema sejnine v skladu s Pravilnikom o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov KS ter članov drugih organov Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 75/12, 24/15).«
II. 
Obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-23/2015-6
Miren, dne 21. decembra 2015
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar l.r.