Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016

Kazalo

In 63/2015 Os-1014/16, Stran 72
Okrajno sodišče v Litiji je po sodnici Janji Kovač v izvršilni zadevi upnika Republika Slovenija (Ministrstvo za finance, Finančna uprava RS, Finančni urad Ljubljana), Davčna ulica 1, Ljubljana - dostava, ki ga zastopa Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, zoper dolžnika Andreja Zorec, Laze pri Dolskem 26, Dol pri Ljubljani, zaradi izterjave 17.223,61 EUR, sklenilo:
Za začasnega zastopnika dolžniku Andreju Zorec, Laze pri Dolskem 26, Dol pri Ljubljani, se imenuje odvetnik Igor Grošelj, Cesta 9. avgusta 8b, Zagorje ob Savi.
Okrajno sodišče v Litiji
dne 29. 12. 2015