Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016

Kazalo

121. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in ostalih aktivnosti s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica, stran 297.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 s spremembami) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 17. decembra 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in ostalih aktivnosti s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica 
1. člen 
V drugem členu Odloka o sofinanciranju programov in ostalih aktivnosti s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 5/14) (v nadaljnjem besedilu: odlok) se drugi odstavek Sklopa A: Primarna preventiva spremeni tako, da se na novo glasi:
»Primarna preventiva zajema tudi aktivnosti za specifične ciljne skupine ter aktivnosti namenjene ozaveščanju javnosti in spodbujanju civilne družbe k razumevanju in sprejemanju težav, povezanih z različnimi oblikami zasvojenosti.
V primarno preventivo spada tudi raziskovalno delo in izvajanje analiz za ugotavljanje stanja in potreb na področju zasvojenosti, ki lahko služijo za podlago pri načrtovanju, oblikovanju, izvajanju in evalviranju aktivnosti, planov in strategij.«.
2. člen 
V 10. členu odloka se deseta alineja spremeni tako, da se na novo glasi:
»so v celoti in pravočasno izpolnili vse pogodbene obveznosti do mestne občine na podlagi javnih razpisov za sofinanciranje programov s področja zasvojenosti, če so na njih sodelovali ali imajo sklenjene dogovore o vračilu sredstev ter sredstva v skladu z dogovorom tudi redno vračajo. Če prijavitelj obveznosti iz sklenjenih dogovorov ne izpolnjuje, se šteje, da ne izpolnjuje splošnega pogoja za prijavo«.
Za deseto alinejo 10. člena odloka se doda nova enajsta alineja, ki se na novo glasi:
»prijavitelj dovoljuje objavo podatkov o prijavitelju in o prijavljenem programu z namenom objave rezultatov razpisa na spletni strani mestne občine, skladno s predpisi o dostopu informacij javnega značaja in o varstvu osebnih podatkov.«.
3. člen 
Tretji odstavek 27. člena odloka se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Mestna občina bo sredstva za sofinanciranje programov nakazovala skladno z veljavno zakonodajo s področja izvrševanja proračunov.«.
4. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 187-8/2012-3
Nova Gorica, dne 17. decembra 2015
Podžupan 
Mestne občine Nova Gorica 
Marko Tribušon l.r.