Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016

Kazalo

110. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kočevje, stran 241.

  
Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) ter 72. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 49/15) je Občinski svet Občine Kočevje na 14. redni seji dne 22. 12. 2015 sprejel
O D L O K 
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kočevje 
1. člen 
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen 
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
– Lokalne ceste so ceste, namenjene povezovanju naselij v Občini Kočevje z naselji v sosednjih občinah, naselij ali delov naselij v Občini Kočevje med seboj in ceste, pomembne za navezovanje prometa na ceste enake ali višje kategorije;
– javne poti so namenjene povezovanju naselij ali delov naselij v Občini Kočevje in ne izpolnjujejo predpisanih meril za lokalno cesto ali so namenjene samo določenim vrstam udeležencev v prometu (krajevne ceste in poti, vaške ceste in poti, poti za pešce, kolesarje, jezdece, gonjače ipd.).
3. člen 
Lokalne ceste v mestu Kočevje z uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo v naslednje podkategorije:
– na zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ), ki so namenjene zbiranju in navezovanju prometnih tokov iz posameznih območij mesta Kočevje na ceste enake ali višje kategorije;
– na krajevne ceste (s skrajšano oznako LK), ki so kot nadaljevanje cest višje kategorije namenjene dostopu do zaključenih prostorskih enot (stanovanjske soseske blokovne in individualne gradnje, industrijske cone, nakupovalni in rekreacijski centri ipd.) v posameznih območjih mesta Kočevje z uvedenim uličnim sistemom.
4. člen 
Lokalne ceste (LC) so:
Zap. št.
Številka odseka
Začetek odseka
Potek odseka
Konec odseka
Dolžina odseka v občini [m]
Namen uporabe
Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
1
065101
648
Pri Cerkvi – Struge – Mala gora
214
6.227
v
7265 – Dobrepolje
2
171021
214
Mladica – Polom – Seč – Zvirče
648
8.683
v
3641 – Žužemberk
3
171031
917
Željne – Klinja vas – Gorenje
214
2.270
v
4
171032
214
Gorenje – Stara cerkev
106
2.151
v
5
171041
106
Union – Tri Zvezde – Mahovnik – Breg
106
2.442
v
6
171042
106
Mlaka – Stara cerkev
171032
1.797
v
7
171051
106
Kočevje – Cvišlerji – Onek – Koprivnik
217
21.096
v
8
171061
655
Jelendol – Mlaka – Primoži – Kočevska Reka
655
9.242
v
3062 – Ribnica
9
171071
918
Laze – Lapinje – Podlesje – Rajndol
217
13.482
v
10
171081
658
Predgrad – Dol
918
3.067
v
11
171091
656
Borovec – Gornja Briga – Dolnja Briga – Banja Loka
106
6.273
v
2003 – Kostel
12
172001
171051
Križ. Črnomeljske in UHM – Mestni log – Dolga vas
106
2.392
v
V…vsa vozila:
SKUPAJ
79.122 m
5. člen 
Zbirne krajevne ceste (LZ) so:
Zap. št.
Številka odseka
Začetek odseka
Potek odseka
Konec odseka
Dolžina odseka v občini [m]
Namen uporabe
Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
1
172011
171041
Tri Zvezde – občina – semaforji
106
956
v
2
172021
172011
Kidričeva ulica od knjižnice do Avto Kočevje
106
383
v
V…vsa vozila
SKUPAJ:
1.339 m
6. člen 
Krajevne ceste (LK) so:
Zap. št.
Številka odseka
Začetek odseka
Potek odseka
Konec odseka
Dolžina odseka v občini [m]
Namen uporabe
Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
1
172031
106
Hydrovod – Železniška postaja
106
357
v
2
172041
106
Križišče Tekstilana – Cesta na Trato – Romsko naselje
h. št. 49
1.054
v
3
172051
172041
Ulica Trata XIV. od Tekstilane do LIK
214
1.311
v
4
172061
106
Cesta na Trato od tunela do Ulice Trata II.
172041
287
v
5
172071
917
Roška ulica – skladišča Mercator
917
188
v
6
172081
917
trgovina – gostilna Lovšin
917
536
v
7
172091
917
Travniška ul. – Rozmanova ul.
917
576
v
8
172101
917
trgovina H (Koper) – Rudarsko naselje
172101
477
v
9
172111
917
Zdravstveni dom – parkirišča
171051
150
v
10
172121
172001
Mestni log I. In Mestni log III.
172001
432
v
11
172131
172001
Mestni log IV.
172121
132
v
12
172141
172381
Šeškov dom – Nabrežje
172142
122
v
13
172142
172141
Nabrežje – Cesta v Mestni log
h. št. 33a
642
v
14
172151
106
Prešernova ulica – Nabrežje – UHM
172001
600
v
15
172161
172151
Prešernova – Črnomeljska
171051
96
v
16
172171
172151
Pri Šeškovem domu
172001
93
v
17
172181
172142
Mestni log V.
172001
240
v
18
172191
106
Lovska koča – OŠ ob Rinži – Mestni log
172001
480
v
19
172201
172001
Omerzova ul.
106
747
v
20
172211
106
Ulica Veronike Deseniške
hiša Petek
355
v
21
172221
172211
Uskoška ul.
106
380
v
22
172231
172211
Streliška ulica
172221
409
v
23
172241
106
Podgorska ul. – Dinos – Marof – Tri Zvezde
171041
2.582
v
24
172251
172011
Krajevna skupnost – NAMA – Briški
106
346
v
25
172261
172011
Manufaktura – Žaba – Klarič – Župnišče
župnišče
179
v
26
172271
172011
Tkanina – Šterk – Rutar
172261
85
v
27
172281
172021
Tesarska ulica
h. št. 7
251
v
28
172291
172011
Cesta na stadion – Rožna ulica
172301
465
v
29
172301
172011
Rožna ulica do Rinže
172241
638
v
30
172311
172011
Cankarjeva ulica
106
321
v
31
172321
172301
Rožna – Turjaško
172331
183
v
32
172322
172331
Turjaško – parkirišče
172241
219
v
33
172331
172011
Vila Sajevic – toplotna postaja
h. št. 15
200
v
34
172341
106
križišče Tekstilana – občinska stavba
172011
265
v
35
172351
106
skozi Kajuhovo naselje
172341
277
v
36
172361
172351
Kajuhovo naselje – Ljubljanska ul.
172011
183
v
37
172371
171041
Ule – Gradbeni material
106
212
v
38
172381
172141
Šeškov dom – UHM
172382
128
v
39
172382
172381
UHM – Črnomeljska c.
h. št. 2
165
v
V…vsa vozila
SKUPAJ:
16.363 m
7. člen 
Javne poti (JP) so:
Zap. št.
Številka odseka
Začetek odseka
Potek odseka
Konec odseka
Dolžina odseka v občini [m]
Namen uporabe
Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
1
671011
214
Od h. št. 2 do h. št. 8
h. št. 8
309
v
2
671012
214
k Lovskemu domu
h. št. 1
95
v
3
671041
917
Roška cesta – Trnovec I.
Lovska koča
377
v
4
671051
171051
Koprivniška c. – Lovski vrh
oddajnik
878
v
5
671061
171051
Koprivniška c. – Rajhenav
pri farmi
3.734
v
6
671071
171051
Onek – Mačkovec
igrišče
1.435
v
7
671072
671071
skozi vas Mačkovec – krožno od h. št. 9
671071
365
v
8
671081
171051
skozi vas Onek
razcep
233
v
9
671082
671081
Onek levo
h. št. 7
236
v
10
671091
171051
Laze – Staro Brezje
pri farmi
1.567
v
11
671101
171051
vodnjak – Štalcar
Štalcar
282
v
12
671102
171051
proti pokopališču
pokopališče
301
v
13
671111
171051
Zg. Cvišlerji – skozi vas
h. št. 44
181
v
14
671121
171051
Cvišlerji skozi vas
171051
582
v
15
671122
671121
od h. št. 8 do h. št. 12 a
671121
97
v
16
671123
671121
od h. št. 15 do h. št. 25
671121
226
v
17
671124
671121
od h. št. 26 do h. št. 30 a
h. št. 30a
100
v
18
671131
917
Roška c. – Nose – Papež
h. št. 149
193
v
19
671132
917
Roška – vrtnarija Šoštarko
vrtnarija
246
v
20
671134
917
Kolonija – Separacija – Kamšek
917
910
v
21
671135
917
Jerman – Alč
h. št. 116
315
v
22
671136
917
hiša št. 132 a – Roška c.
671135
64
v
23
671137
671135
hiša št. 78 proti pašnikom
h. št. 76a
84
v
24
671138
671135
proti Šmaljclju
h. št. 78b
88
v
25
671141
917
Pelc – Deržek (krožno)
917
424
v
26
671142
671141
proti Dekleva
h. št. 17
203
v
27
671143
671142
proti romskemu naselju
671143
427
v
28
671144
917
Lipa – Majer
h. št. 36b
110
v
29
671145
917
Cerkev – Rauh – proti travnikom – krožno
917
457
v
30
671146
917
h. št. 53 a – Rupnik – Osmak – romsko naselje
917
299
v
31
671147
917
Roška c. – Valerija
okrepčeval. Valerija
122
v
32
671148
917
Barič – Mišmaš
h. št. 48a
62
v
33
671149
917
h. št. 19 – h. št. 23
671145
47
v
34
671151
171031
h. št. 24 – Popovič
h. št. 18a
187
v
35
671152
171031
igrišče – Špoljar
h. št. 27
168
v
36
671153
171031
gasilni dom – proti gozdu
h. št. 64
276
v
37
671161
171032
Jasenc – Novomeška c.
214
751
v
38
671162
171032
hiša št. 37 – hiša št. 49
671164
134
v
39
671163
171032
hiša št. 7 – hiša št. 16a
h. št. 16a
135
v
40
671164
171032
hiša št. 5 – hiša št. 42
171032
424
v
41
671165
671164
hiša št. 61 – hiša št. 98
h. št. 98
114
v
42
671166
671164
hiša št. 70 – hiša št. 79
h. št. 79
225
v
43
671167
671166
hiša št. 67 – hiša št. 69
h. št. 69
45
v
44
671168
671161
hiša št. 6 – hiša št. 6a
h. št. 6a
94
v
45
671171
171032
pokopališče – Konca vas
671172
373
v
46
671172
671173
Prima Praznik – stara cerkev – Kraus – OŠ
h. št. 33
598
v
47
671173
171032
lipa – pošta – železnica
106
589
v
48
671174
671176
proti Škrbanu
h. št. 35
80
v
49
671175
171032
proti Dulmin
h. št. 14
88
v
50
671176
171032
skozi vas Stara Cerkev
671172
75
v
51
671177
671173
proti Bončina
h. št. 68
37
v
52
671181
671173
Krožno skozi vas
671181
1.359
v
53
671182
671181
hiša št. 2. – proti gozdu
h. št. 48
292
v
54
671183
671182
od h. št. 2 do h. št. 32
671181
243
v
55
671184
671181
hiša št. 33 – Mrtvice
106
472
v
56
671185
671184
k hiši Filipidis
h. št. 15
149
v
57
671186
671181
Krožna skozi vas – Koblarji 88
h. št. 88
81
v
58
671187
671181
Koblarji 104 – Koblarji 116
671187
490
v
59
671191
106
Ješelnik – Koritnik
h. št. 8
225
v
60
671192
671191
proti Zupančič
h. št. 4
90
v
61
671201
106
skozi vas Dolnje Ložine – krožno
671201
839
v
62
671202
671201
dolnje Ložine – proti gozdu
gozdna cesta
241
v
63
671203
671202
dolnje Ložine – proti travniku
travnik
236
v
64
671211
106
avtobusna postaja – most – hiša št. 1b
h. št. 1b
541
v
65
671212
671211
hiša št. 5 – proti Janeš
hiša Janeš
151
v
66
671213
106
vzporedno z G – II – 106 v novo naselje
671211
212
v
67
671214
671213
G II – Gornje Ložine 14
h. št. 14
113
v
68
671215
106
G II – Gornje Ložine 17
h. št. 17
100
v
69
671216
671211
Gornje Ložine 9 – Gornje Ložine 13
h. št. 13
61
v
70
671221
106
Stara cerkev – Slov. Vas – krožno
671221
1.071
v
71
671222
671221
vodnjak levo – Slov. vas 3b
h. št. 3b
162
v
72
671223
671221
kapelica – Rinža – Muller
gozdna cesta
694
v
73
671224
671221
h. št. 41a – h. št. 50
h. št. 50
243
v
74
671231
171042
skozi vas Mlaka
171042
332
v
75
671241
106
G II – Breg 25
171041
195
v
76
671242
171041
Bistro B – Breg 28a
h. št. 28a
140
v
77
671243
171041
Bistro B – Traktorska
106
899
v
78
671244
671243
Mahovnik 77 – Mahovnik 69
h. št. 69
109
v
79
671245
671243
h. št. 49 – Rinža – Jazbec
h. št. 47a
234
v
80
671246
671243
Breg 55 – Breg 61
h. št. 61
169
v
81
671251
171041
Grebenar – Zupanc – Krevs
106
586
v
82
671252
171041
Mahovnik 62 – Mahovnik 74
h. št. 74
106
v
83
671253
171041
Mahovnik 61b – Mahovnik 63a
h. št. 63a
49
v
84
671254
106
Podjetniško naselje – levo
h. št. 7
184
v
85
671255
671254
Podjetniško naselje – desno
h. št. 8
113
v
86
671261
106
Livold Pokopališče
vežica
143
v
87
671262
106
od hiše št. 55 – proti Rinži
pri Rinži
186
v
88
671263
106
proti farmi
farma
84
v
89
671264
217
R 217 – Livold 29b
h. št. 29b
90
v
90
671265
217
R 217 – Tekavčič
h. št. 77a
182
v
91
671266
217
proti Veselič
gozdna cesta
261
v
92
671267
106
cerkev – Kaluža
Rinža
89
v
93
671268
217
proti gasilnemu domu
h. št. 21a
63
v
94
671271
106
Zajčje Polje – Črni Potok – Umičevič
h. št. 26
2.263
v
95
671272
671271
Kulturni dom – žaga Mihelič
gozdna cesta
121
v
96
671273
671271
Hajdinjak – Krog
h. št. 2b
111
v
97
671274
671271
K jezeru – krožno
671271
337
v
98
671281
217
Mozelj – Kačji Potok
gozdna cesta
4.070
v
99
671282
217
Mozelj 29a – Mozelj 23
671281
138
v
100
671291
217
vas h. št. 10 – hiša Senekovič – pod cerkvijo
217
182
v
101
671292
217
Stanič – Bunjevac
h. št. 7a
92
v
102
671293
217
h. št. 29 a – Mukavec – Veselič – Marinč
h. št. 38a
117
v
103
671294
217
trim steza – Veselič
h. št. 13a
97
v
104
671301
217
skozi vas Rajndol
217
453
v
105
671311
217
Knežja Lipa – Spodnji Log
cerkev
3.615
v
106
671312
217
vezna cesta R1 – 217 – JP 671311
671311
229
v
107
671321
217
Knežja Lipa – Blaževič
hiša Blaževič
136
v
108
671322
217
h. št. 2 – h. št. 6
h. št. 6
125
v
109
671331
217
Brezovica – Nemška Loka
h. št. 8
1.042
v
110
671341
658
Vimolj – Mizarstvo Rauh
h. št. 10
1.240
v
111
671342
671341
Kralji – skozi vas levo
gozdna cesta
933
v
112
671343
671342
Kralji – skozi vas desno
h. št. 2
115
v
113
671351
658
pod Brezovico – levo (Zadrc)
h. št. 7
309
v
114
671361
658
vas Čeplje (h. št. 10 do h. št. 19)
h. št. 19
170
v
115
671371
658
Jelenja vas II
h. št. 16
133
v
116
671372
658
Jelenja vas I – povezava na 658
658
172
v
117
671381
658
Kovačič – Panjan
hiša Panjan
307
v
118
671382
671381
proti Mihor
hiša Mihor
95
v
119
671383
671381
Predgrad
658
133
v
120
671384
658
od h. št 37 proti gozdni cesti
gozdna cesta
85
v
121
671386
658
trgovina Poljanka – Levstik
hiša Levstik
75
v
122
671391
658
skozi vas Paka
h. št. 4
628
v
123
671401
171081
Dol vikend naselje Grebenar
hiša Cvitkovič
243
v
124
671411
918
skozi vas Laze
171071
575
v
125
671412
918
vikendi
h. št. 17
562
v
126
671421
106
skozi vas – trgovina
106
456
v
127
671422
671421
od h. št. 15 do h. št. 20
671421
211
v
128
671423
671421
razpelo – hiša Šega
h. št. 9a
274
v
129
671424
671421
proti hiši št. 31
h. št. 31
116
v
130
671425
671421
Novo naselje – tenis igrišče
h. št. 40
184
v
131
671431
106
Pajnič – skozi vas – novo naselje
106
716
v
132
671432
106
avtobusna postaja – v vas
671431
166
v
133
671433
106
Proti stari trgovini
106
125
v
134
671434
106
Žaga – Morava h. št. 6
h. št. 6
266
v
135
671435
106
avtobusna postaja – novo naselje
671431
271
v
136
671441
654
avtob. postaja – novo naselje – pokopališče
654
628
v
137
671442
671441
proti hiši št. 39
h. št. 39
263
v
138
671443
671441
proti hiši št. 18
h. št. 18
67
v
139
671444
671441
proti hiši št. 14b
h. št. 14b
59
v
140
671451
654
Novi Lazi – Iskrba
lovske koče
1.304
v
141
671461
654
Pošta – st. bloki – krožno
671461
336
v
142
671462
671461
Pošta – peskokop
656
370
v
143
671463
654
Anubis – Petrol
655
333
v
144
671471
171061
V vas Koče
Lovski dom
897
v
145
671472
671471
Koče – Primoži
171061
195
v
146
671481
171061
v vas Mlaka pri Kočevski Reki
gozdna cesta
420
v
147
671482
171061
Primoži – Slemenik
h. št. 6
737
v
148
671491
171091
Borovec – proti dvojčkom
st. dvojčka
325
v
149
671501
171091
Borovec – Inlauf
vikend
694
v
150
671511
171091
Gornja Briga – k Okrajšku
h. št. 1
179
v
151
671521
171091
Dolnja Briga – k hiši št. 7
h. št. 7
466
v
152
672001
106
Rogati Hrib
gozdna cesta
1.441
v
153
672011
171041
proti Debeljaku
h. št. 29
102
v
154
672012
171041
proti Jerbiču
h. št. 25
223
v
155
672013
672012
proti Novaku
h. št. 33
120
v
156
672014
171041
Ob Mahovniški cesti – krožno
672014
284
v
157
672015
171041
od Gorenca proti Račkiju
171041
239
v
158
672016
672015
od Zvera do Gorenca
672017
131
v
159
672017
171041
Pri Unionu – mimo Policije
172371
217
v
160
672018
171041
Tri Zvezde – Kambič
h. št. 59
83
v
161
672021
171041
Gramiz – Tomšič
h. št. 22
98
v
162
672022
171041
Bistro Palma – drevesnica
drevesnica
112
v
163
672023
672021
Za upravo Gramiza
672022
79
v
164
672024
672021
Tadič – Tomšič
672022
79
v
165
672031
172351
Kajuhovo n. – k h. št. 61
h. št. 61
56
v
166
672032
172351
Kajuhovo n. – k h. št. 45
h. št. 45
60
v
167
672033
172351
Kajuhovo n. – k h. št. 25
h. št. 25
45
v
168
672034
172361
Kajuhovo n. – garaže
h. št. 32
76
v
169
672035
172361
Kajuhovo naselje ob st. blokih
672034
71
v
170
672036
172351
Tekavec – Vidmar
h. št. 21
118
v
171
672037
172341
okoli trgovine Kmetovalec
172341
169
v
172
672038
172351
Kajuhovo n. – k h. št. 16
h. št. 16
41
v
173
672039
172351
Kajuhovo n. – k h. št. 22
h. št. 22
41
v
174
672041
106
Šeškova ulica (kurniki) – Pirc
172311
215
v
175
672042
172311
Gostilna Lovec – otr. igrišče Kidričeva
172021
196
v
176
672043
672042
Šeškova – DURS – Avto deli
h. št. 8
173
v
177
672051
172321
Kekčeva ulica
dr. Odorčič
82
v
178
672052
172331
Turjaška za bloki
h. št. 13
62
v
179
672061
172291
Vrtec Ostržek – SILK – Policijska postaja
172011
191
v
180
672062
172291
prečna od Bračičeve do SILK – a
672061
83
v
181
672063
172291
Vrtec – Mlakar
hiša Mlakar
338
v
182
672064
172301
Rožna ulica – športna dvorana
672063
318
v
183
672065
172291
Opekarska ulica
hiša Trdan
172
v
184
672071
172271
Selan – Trg s. Jerneja 1
172261
40
v
185
672081
172251
proti bazenu
pri Rinži
133
v
186
672082
172251
proti Domu telesne kulture
Dom tel. kulture
128
v
187
672083
172241
proti kegljišču
kegljišče
214
v
188
672084
106
Integral – zapornice
h. št. 5a
160
v
189
672085
672084
Ljubljanska banka – Butala
Butala
117
v
190
672086
106
Reška cesta – okrepčevalnica Barbara
h. št. 7a
128
v
191
672087
672086
Reška cesta – OŠ ob Rinži – Dom upokojencev
Dom upokojencev
44
v
192
672088
106
Reška cesta – ITAS
h. št. 13b
121
v
193
672091
172241
Dinos – Grajska pot
gozdna cesta
552
v
194
672092
672091
pod Kotarjem – Turk – Žerjav
172241
332
v
195
672093
672091
Cesta na Mestni vrh
gozdna cesta
238
v
196
672101
172211
Frankopanska ulica
hiša Gregorčič
110
v
197
672102
172211
Samova ul.
hiša Jarm
41
v
198
672103
172211
Ul. Veronike Deseniške – desno
hiša Mihelič
134
v
199
672104
172211
Kocljeva ulica
172231
112
v
200
672111
172041
Ulica Trata XV.
h. št. 10
99
v
201
672112
172041
Trata proti Trošt
h. št. 14
93
v
202
672121
172061
Ulica Trata I.
h. št. 11
138
v
203
672122
172041
Ulica Trata II.
h. št. 14
131
v
204
672123
172041
Ulica Trata III.
h. št. 12
140
v
205
672124
172041
Trata XII.
672131
154
v
206
672125
172041
Ulica Trata IV.
h. št. 10
119
v
207
672126
172041
Ulica Trata XI.
672131
81
v
208
672127
172041
Ulica Trata V.
h. št. 8
70
v
209
672131
172051
cesta mimo cerkve
172041
309
v
210
672132
172041
Ulica Trata VII. Od h. št. 8. do Romov
h. št. 40
345
v
211
672133
672132
Ulica Trata VII. do st. hiše Tomc
h. št. 24
115
v
212
672134
172041
Ulica Trata VIII.
h. št. 3
59
v
213
672135
172041
Ulica Trata IX. in Trata X.
h. št. 13
231
v
214
672141
172041
Ul. Trata VI. – Motel Jezero – Roška cesta
917
1.093
v
215
672142
672141
Ulica Trata VII. Od h. št. 11. do h. št. 15
h. št. 15
100
v
216
672143
672144
Trdnjava – Stara Kolonija
h. št. 15
91
v
217
672144
672141
Trdnjava – Sedlar
h. št. 14a
78
v
218
672152
917
proti st. hiši Lovko
h. št. 64a
130
v
219
672153
917
proti rudarskim blokom
st. blok Roška 62
65
v
220
672161
172111
montažno naselje pri Zdravstvenem domu
h. št. 7
76
v
221
672162
171051
proti Figarju
hiša Figar
138
v
222
672163
171051
Pri pokopališču
171051
168
v
223
672164
171051
za pokopališčem proti Romom
h. št. 32
104
v
224
672171
172001
Za OŠ ob Rinži
172191
355
v
225
672172
172001
vezna cesta med C. V Mestni log in M. log II.
172142
82
v
226
672173
172142
Čistilna n. – Mestni log II.
172001
55
v
227
672174
172001
Ulica slovenskih teritorialcev
h. št. 5
256
v
228
672175
172001
Ul. Veteranov osamosvojitve
672176
401
v
229
672176
172001
Ul. Brigade Moris
h. št. 14
330
v
230
672177
172121
Mestni log III – pokopališče
pokopališče
176
v
231
672181
172001
Mestni log II h. št. 69 – Mestni log II h. št. 11
h. št. 11
55
v
232
672182
172001
Mestni log V.
h. št. 27
143
v
233
672183
172001
Brezova pot
h. št. 4
113
v
234
672184
172001
Brinova pot
h. št. 5
146
v
235
672185
172001
Bršljanova pot
h. št. 3
50
v
236
672186
172001
Bršljanova pot II.
h. št. 4
64
v
237
672187
172001
Bezgova pot
h. št. 6
168
v
238
672188
172001
Borova pot
h. št. 6
176
v
239
672189
172001
Brestova pot
h. št. 4
115
v
240
672191
172201
h. št. 3 – h. št. 5
h. št. 5
187
v
241
672192
172201
Cesta v Log
172001
238
v
242
672194
172201
med Omerzovo ul. in Remihovo ul.
172001
75
v
243
672195
172201
Prečna ul.
106
138
v
244
672201
106
proti smučišču
brunarica
310
v
245
672202
106
Gozdna cesta
h. št. 4
152
v
246
672211
917
od cerkve – Obranovič
h. št. 46
180
v
247
672212
672211
od h. št. 48 do h. št. 48a
h. št.48a
65
v
248
672213
672211
od h. št. 48 – mimo farme – Cvišlerji
671121
1.065
v
249
672221
672223
povezava Nabrežje
172151
86
v
250
672222
172142
Nabrežje
h. št. 39
108
v
251
672223
172151
Prešernova ulica – Cesta v Mestni Log
172141
51
v
252
672321
214
LIK – DINOS
672321
1.634
v
253
672322
214
DINOS – Podjetniško naselje
672321
414
v
V…vsa vozila:
SKUPAJ
80.516 m
8. člen 
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2015-244 (507) z dne 9. 12. 2015.
9. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 52/09, 4/12).
10. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-23/2015
Kočevje, dne 22. decembra 2015
Župan 
Občine Kočevje 
Vladimir Prebilič l.r.