Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016

Kazalo

VL 87095/2009 Os-3747/15, Stran 72
Izvršitelj Matjaž Požar, Žički prehod 4, 2000 Maribor, je dne 11. 9. 2015, s pričetkom ob 9. uri v izvršilni zadevi pri Okrajnem sodišču v Mariboru, pod opr. št. VL 87095/2009 upnika Energetika Maribor d.o.o., Jadranska 28, Maribor, proti dolžniku Marguč Eriku, Prešernova 10, Maribor, zaradi izterjave 342,36 EUR s pripadki, na naslovu Prešernova 10, Maribor, pri dolžniku, ob prisotnosti Marguč Erika opravil rubež nepremičnine, stanovanja št. 22, v 8. nadstropju večstanovanjske hiše (stavba 933) na naslovu Prešernova 10, Maribor, k.o. 657 Maribor-grad, parc. št. 1005/1.
Stanovanje ima dve sobi, kuhinjo, kopalnico, stranišče, odprto ložo (balkon) in kletno shrambo. Po podatkih Geodetske uprave iz popisa nepremičnin ima stanovanje neto tlorisne površine dela stavbe 68,10 m2, uporabe površine dela stavbe 56,00 m2, odprta loža 10,60 m2 in klet 1,60 m2.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 23. 12. 2015