Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992, Kazalo


Skupščina Republike Slovenije

1564. Zakon o Družbi za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije
1565. Sklep o prenehanju mandata delegatke dr. Katje Boh

Predsedstvo Republike Slovenije

1566. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
1567. Ukaz o podelitvi zlatega častnega znaka svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1620. Uredba o dopolnitvi uredbe o izdajanju spričeval in overjanju listin, ki se pošiljajo z blagom pri uvozu in izvozu

Odloki

1568. Odlok o pošiljanju določenih podatkov o sredstvih za zdravstveno zavarovanje ter pokojninsko in invalidsko zavarovanje
1570. Odlok o minimumu sredstev in opreme za osebno in skupinsko zaščito ob naravnih in drugih nesrečah ter v vojni
1571. Odlok o oznakah poklicnih gasilcev
1572. Odlok o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Sydneyu
1573. Odlok o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Wellingtonu
1574. Odlok o postavitvi Generalnega konzula Republike Slovenije v Münchnu
1575. Odlok o postavitvi Generalnega konzula Republike Slovenije v Strasbourgu
1576. Odlok o postavitvi častnega konzula Republike Slovenije v Sydneyu
1577. Odlok o postavitvi častnega konzula Republike Slovenije v Wellingtonu
1621. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o blagu, za katerega se plačuje posebna davščina za izravnavo davčne obremenitve uvoženega blaga v letu 1992
1622. Odlok o spremembi odloka o plačilnem prometu
1623. Odlok o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev

Sklepi

1569. Sklep o načinu valorizacije osnove za nadomestilo med zadržanostjo od dela
1624. Sklep o uskladitvi preživnin

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

1578. Odredba o spremembi odredbe o pošiljanju podatkov o cenah
1579. Metodologija za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih
1580. Sklep o določitvi osnove za odmero stalnega mesečnega denarnega prejemka od 1. maja 1992
1581. Sklep o določitvi višine stalnega mesečnega denarnega prejemka od 1. maja 1992
1582. Sklep o določitvi zneskov dodatka za postrežbo in tujo pomoč po zakonu o civilnih invalidih vojne
1583. Sklep o določitvi mesečnih denarnih zneskov osebne invalidnine, družinske invalidnine in povečane družinske invalidnine, dodatka za postrežbo in tujo pomoč ter ortopedskega dodatka od 1. maja 1992
1584. Sklep o določitvi mesečne razlike dodatkov za postrežbo in tujo pomoč po predpisih o civilnih invalidih vojne oziroma po predpisih Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji od 1. aprila 1992 oziroma od 1. maja 1992 dalje
1585. Odredba o obrazcu službene izkaznice za davčnega inšpektorja in za izterjevalca davkov in drugih z zakonom določenih obveznosti Republiške uprave za javne prihodke
1586. Poročilo o višini in mesečni stopnji rasti povprečnega mesečnega bruto osebnega dohodka na zaposlenega delavca v Republiki Sloveniji in v gospodarstvu Republike Slovenije aprila 1992 in višini neto osebnega dohodka na zaposlenega delavca v obdobju februar-april 1992

BANKA SLOVENIJE

1587. Sklep o izdaji dvodelnega prenosljivega blagajniškega zapisa Banke Slovenije
1588. Sklep o spremembi sklepa o dajanju lombardnih kreditov
1589. Sklep o spremembi sklepa o aktivnih in pasivnih obrestnih merah Banke Slovenije
1590. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o zneskih in pogojih, pod katerimi smejo pooblaščene banke prodajati tujo gotovino domačim fizičnim osebam
1591. Sklep o dopolnitvi sklepa o pogojih in načinu registracije kreditnih poslov s tujino
1592. Sklep o omejitvi obsega zadolževanja v tujini

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

1593. Ugotovitev, da je mandat poslanca Družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike Slovenije prešel na naslednjega kandidata na spisku Socialdemokratske zveze Slovenije

OBČINE

Brežice

1597. Odredba o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen
1598. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o delovnem času in uradnih urah upravnih organov, samostojne upravne organizacije in samostojnih strokovnih služb Skupščine in Izvršnega sveta občine Brežice

Celje

1599. Odlok o poprečni gradbeni ceni stanovanjske površine, poprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč ter vrednosti m2 stavbnega zemljišča v občini Celje
1600. Sklep o preoblikovanju zavoda ŠRC Golovec v družbo z omejeno odgovornostjo "Celjski sejem" v družbeni lastnini

Dravograd

1601. Sklep o podaljšanju krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Dravograd

Jesenice

1602. Sklep o dajanju soglasja k cenam
1603. Sklep o javni razgrnitvi osnutka programske zasnove za kanalizacijski kolektor ter plinovod Hrušica-Rateče
1604. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta za razširitev pokopališča na Blejski Dobravi (ureditveno območje J4/Z1)

Kamnik

1605. Odredba o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen

Kočevje

1606. Poročilo o izidu nadomestnih volitev delegatov v zbor združenega dela Skupščine občine Kočevje
1607. Sklep o prenehanju mandata delegatu Alojzu Erženu in o postavitvi delegata Janeza Zgonca

Ljubljana

1594. Odredba o razporeditvi delovnega časa v mestnih upravnih organih
1595. Sklep o oblikovanju cen
1596. Sklep o soglasju k spremembam in dopolnitvam statuta javnega podjetja Energetika Ljubljana

Ljubljana Moste-Polje

1608. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o plačevanju dela stroškov Veterinarsko higienske službe v občini Ljubljana Moste-Polje

Logatec

1609. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1992

Postojna

1610. Razglas občinske volilne komisije občine Postojna o razglasitvi dr. Irene Vatovec Progar za nadomestnega delegata v zbor združenega dela Skupščine občine Postojna

Ribnica

1611. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo plačil posebnega samoprispevka za sofinanciranje asfaltiranja cest v naselju Gornje Lepovče v Ribnici

Sevnica

1612. Odredba o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen

Slovenska Bistrica

1613. Sklep o razpisu referenduma o dovolitvi nadaljnjih aktivnosti za izbor možnih lokacij odlagališč za nizko in srednje radioaktivne odpadke na območju Haloz
1614. Sklep o razpisu referenduma o podaljšanju krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Makole

Šmarje pri Jelšah

1615. Odredba o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen
1616. Sklep o uskladitvi stopnje rasti cen komunalnih storitev v občini Šmarje pri Jelšah

Žalec

1617. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o določitvi najvišjih cen
1618. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
1619. Izid o nadomestnih volitve za zbor združenega dela Skupščine občine Žalec

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

19. Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske
20. Uredba o ratifikaciji protokola o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Argentino in Republiko Slovenijo
21. Uredba o ratifikaciji skupnega sporočila o navezavi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo
22. Uredba o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Belgije o vzpostavitvi diplomatskih in konzularnih odnosov
23. Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Kraljevino Dansko
24. Uredba o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Arabsko Republiko Egipt o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
25. Uredba o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Evropsko skupnostjo o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
26. Uredba o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Finsko o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
27. Uredba o ratifikaciji protokola med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
28. Uredba o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med državama
29. Uredba o ratifikaciji protokola o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Indijo
30. Uredba o ratifikaciji protokola o vzpostavitvi konzularnih odnosov med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Indije
31. Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Islandijo
32. Uredba o ratifikaciji skupne deklaracije o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Italijo
33. Uredba o ratifikaciji protokola med Republiko Slovenijo in Državo Izrael o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
34. Uredba o ratifikaciji skupne izjave o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko
35. Uredba o ratifikaciji deklaracije Vlade Republike Slovenije in Vlade Velikega vojvodstva Luksemburga o vzpostavitvi odnosov na diplomatski ravni
36. Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko
37. Uredba o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med državama
38. Uredba o ratifikaciji protokola med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne republike Nemčije o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
39. Uredba o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Nikaragvo o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
40. Uredba o ratifikaciji protokola o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Kraljevino Norveško
41. Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Paragvaj
42. Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Poljsko
43. Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Portugalsko
44. Uredba o ratifikaciji protokola o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo
45. Uredba o ratifikaciji protokola o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Ukrajino
46. Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Svetim sedežem
47. Uredba o ratifikaciji skupnega sporočila o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo
48. Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Kraljevino Švedsko
49. Uredba o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Švicarsko konfederacijo o vzpostavitvi diplomatskih in konzularnih odnosov
50. Uredba o ratifikaciji skupne deklaracije o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Češko in Slovaško federativno republiko
51. Uredba o ratifikaciji skupnega sporočila o navezavi diplomatskih odnosov med Čilom in Slovenijo
52. Uredba o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Albanijo o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti