Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992

Kazalo

1569. Sklep o načinu valorizacije osnove za nadomestilo med zadržanostjo od dela, stran 2141.

Na podlagi petega odstavka 271. člena zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih (Uradni list SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/87 in 18/88) ter 98. in 31. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92) je Vlada Republike Slovenije na 7. seji 18. junija 1992 sprejela
SKLEP
o načinu valorizacije osnove za nadomestilo med zadržanostjo od dela
I
Osnova za nadomestilo iz prvega odstavka 31. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (v nadaljevanju: zakon) se valorizira tako, da se osnova najprej valorizira z indeksom porasta zadnje znane povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji v primerjavi s povprečno bruto plačo v Republiki Sloveniji v koledarskem letu, iz katerega je osnova, nato pa še s povprečnim indeksom rasti povprečnih bruto plač v Republiki Sloveniji v zadnjih treh mesecih, ki ga objavi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
V primeru, da zavarovanec ni delal celo koledarsko leto, iz katerega je osnova, se pri izračunu povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji upoštevajo le podatki o povprečnih plačah v Republiki Sloveniji za obdobje, v katerem je delal.
II
Osnova za nadomestila iz prvega odstavka 32. člena zakona se valorizira tako, da se osnova najprej valorizira z indeksom porasta zadnje znane povprečne plače v Republiki Sloveniji v primerjavi z zadnjo znano povprečno plačo v Republiki Sloveniji za obdobje, v katerem je zavarovanec delal, nato pa še s povprečnim indeksom rasti povprečnih bruto plač v Republiki Sloveniji v zadnjih treh mesecih, ki ga objavi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
III
Zavarovancem, ki so zadržani od dela več kot 30 dni, se nadomestilo za vsak nadaljnji mesec določi po postopkih iz točk I in II tega sklepa.
IV
Za valorizacijo osnov in za izračun povprečnega indeksa rasti povprečnih bruto plač v zadnjih treh mesecih, ki ga objavlja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, se uporabljajo podatki o višinah povprečnih mesečnih bruto plač na delavca v Republiki Sloveniji, ki jih objavlja Zavod Republike Slovenije za statistiko.
V
Zavarovanci, ki so po uveljavitvi zakona prejeli nadomestilo plače v nasprotju z določbami I., II, in III. točke tega sklepa, so upravičeni do poračuna razlike.
VI
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 113-07/92-9/3-8
Ljubljana, dne 18. junija 1992.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
dr. Janez Drnovšek l. r.

AAA Zlata odličnost