Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992

Kazalo

38. Uredba o ratifikaciji protokola med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne republike Nemčije o vzpostavitvi diplomatskih odnosov, stran 77.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o ratifikaciji protokola med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne republike Nemčije o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
1. člen
Ratificira se protokol med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne republike Nemčije o vzpostavitvi diplomatskih odnosov, podpisan v Ljubljani dne 15. januarja 1992.
2. člen
Protokol se v izvirniku v slovenskem in nemškem jeziku glasi:
PROTOKOL
Vlada Republike Slovenije in Vlada Zvezne republike Nemčije sta se dogovorili, da bosta 15. 1. 1992 vzpostavili diplomatske odnose.
Ti odnosi se ravnajo po Dunajski konvenciji o diplomatskih odnosih z dne 18. aprila 1961. Diplomatski odnosi vključujejo tudi konzularne odnose, za katere je pristojna Dunajska konvencija o konzularnih odnosih z dne 24. aprila 1963. Diplomatski predstavništvi obeh držav opravljata v tem smislu tudi konzularne naloge.
Obe strani bosta izmenjali veleposlanika.
Z odprtjem svojega veleposlaništva v Ljubljani zapre Zvezna republika Nemčija svoj tamkajšnji generalni konzulat.
Dogovorjeno je bilo, da bo o vzpostavitvi diplomatskih odnosov objavljeno sporočilo za javnost, ki se glasi:
»Vlada Republike Slovenije in Vlada Zvezne republike Nemčije sta se v želji, da bi razvijali odnose na podlagi prijateljskega sodelovanja in partnerstva v Evropi, sporazumeli, da z današnjim dnem vzpostavita diplomatske odnose med državama na ravni veleposlanikov«.
 
Ljubljana, dne 15. januarja 1992
dr. Dimitrij Rupel l. r.
 
dr. Hans Peter Klaiber l. r.
PROTOKOLL
Die Regierung der Republik Slowenien und die Regierung der Bundesrepublik Deutschland haben vereinbart, mit Wirkung vom 15. 1. 1992 diplomatische Beziehungen aufzunehmen.
Diese Beziehungen richten sich nach dem Wiener Übereinkommen vom 18. April 1961 über diplomatische Beziehungen. Sie schließen auch die konsularischen Beziehungen ein, für die das Wiener Übereinkommen vom 24. April 1963 über konsularische Beziehungen maßgebend ist. In diesem Sinne nehmen die diplomatischen Missionen beider Staaten auch konsularische Aufgaben wahr.
Beide Seiten werden Botschafter austauschen.
Mit der Eröffnung ihrer Botschaft in Laibach schließt die Bundesrepublik Deutschland ihr dortiges Generalkonsulat.
Es wurde vereinbart, über die Aufnahme diplomatischer Beziehungen ein Kommunique zu veröffentlichen, welches folgenden Wortlaut hat:
Kommunique
»Die Regierung der Republik Slowenien und die Regierung der Bundesrepublik Deutschland, in dem Wunsch, Beziehungen auf der Grundlage freundschaftlicher Zusammenarbeit und der Partnerschaft in Europa zu entwickeln, sind übereingekommen, mit dem heutigen Tage diplomatische Beziehungen auf Botschafter-Ebene zwischen ihren beiden Ländern aufzunehmen.«
  
Laibach, den 15. Januar 1992
dr. Dimitrij Rupel, e. h.
 
dr. Hans Peter Klaiber, e. h.
3. člen
Ta uredba, prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 900-03/90-6/2-8
Ljubljana, dne 4. junija 1992.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
dr. Janez Drnovšek l. r.

AAA Zlata odličnost