Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992

Kazalo

26. Uredba o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Finsko o vzpostavitvi diplomatskih odnosov, stran 66.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Finsko o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
1. člen
Ratificira se sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Finsko o vzpostavitvi diplomatskih odnosov, podpisan dne 17. februarja 1992 v Ljubljani.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku in slovenskem prevodu glasi:
AGREEMENT
between the Republic of Slovenia and the Republic of Finland on the establishment of diplomatic relations
The Republic of Slovenia and the Republic of Finland,
desiring to strengthen and develop relations between their countries and peoples in accordance with the purposes and principles of the Charter of the United Nations and the Final Act of the Conference on Security and Cooperation in Europe and the Charter of Paris for a new Europe,
have agreed as follows:
Article 1
Slovenia and Finland will establish diplomatic relations with each other on the day this Agreement enters into force and will exchange diplomatic representatives as soon as possible.
Article 2
The Parties to this Agreement agree that the provisions of the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961 shall apply to diplomatic relations between them.
Article 3
The Parties to this Agreement agree that the provisions of the Vienna Convention on Consular Relations of 24 April 1963 shall apply to consular relations between them.
Article 4
This Agreement enters into force upon signature.
Done in duplicate in the English language at Ljubljana, on 17 February 1992.
For the Republic of Slovenia
Zoran Thaler, (s)
 
For the Republic Of Finland
Seppo Kauppila, (s)
SPORAZUM
med Republiko Slovenijo in Republiko Finsko o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
Republika Slovenija in Republika Finska
sta se v želji, da okrepita in razvijata odnose med svojima državama in narodoma v skladu s cilji in načeli Ustanovne listine Združenih narodov ter načeli Sklepne listine Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi ter Pariške listine o novi Evropi,
dogovorili naslednje:
1. člen
Slovenija in Finska bosta vzpostavili medsebojne diplomatske odnose z dnem, ko začne veljati ta sporazum in bosta izmenjali diplomatske predstavnike, brž ko bo to mogoče.
2. člen
Podpisnici tega sporazuma soglašata, da se bosta v medsebojnih diplomatskih odnosih ravnali po določbah Dunajske konvencije o diplomatskih odnosih z dne 13. aprila 1961.
3. člen
Podpisnici tega sporazuma soglašata, da se bosta v medsebojnih konzularnih odnosih ravnali po določbah Dunajske konvencije o konzularnih odnosih z dne 24. aprila 1963.
4. člen
Ta sporazum začne veljati z dnem podpisa. Sestavljeno v dveh izvodih v angleškem jeziku v Ljubljani, dne 17. februarja 1992.
Za Republiko Slovenijo
Zoran Thaler l. r.
 
Za Republiko Finsko
Seppo Kauppila l. r.
3. člen
Ta uredba prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 900-03/92-23/1-8
Ljubljana, dne 4. junija 1992.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
dr. Janez Drnovšek l. r.

AAA Zlata odličnost