Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992

Kazalo

43. Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Portugalsko, stran 82.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Portugalsko
1. člen
Ratificira se sporazum o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Portugalsko, sklenjen z izmenjavo pisem z dne 31. januarja in 3. februarja 1992.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku in slovenskem prevodu glasi:
 
Ljubljana, 3 February 1992
 
Dear colleague and friend,
The decision of the Portuguese Government that the Republic of Slovenia and the Portuguese Republic establish diplomatic relations at ambassadorial level, with effect as from 3 February 1992, was received in Slovenia with great pleasure.
I am sure that, by this act, new opportunities for the enhancement of relations between our two states will arise and result in fruitful further cooperation both in economic and political field, as well as in the cultural, scientific and other domains. Allow me to avail myself of this special opportunity, Mr. João de Deus Pinheiro, to express to you personally and to the people of Portugal my best wishes for happiness and well-being.
Please accept, Your Excellency, the assurances of my highest consideration.
Yours
dr. Dimitrij Rupel (s)
His Excellency
Mr. João de Deus Pinheiro
Minister of Foreign Affairs of
the Portuguese Republic
Lisbon
 
Lisbon, January 31, 1992
 
Dear colleague and friend,
According to the guidelines adopted by the member states of the European Community on December 16, I am very pleased to inform Your Excellency, that Portuguese Government decided to establish diplomatic relations at Ambassador level with the Republic of Slovenia, with effect as from February 3, 1992.
I avail myself of this historic opportunity to express my own feelings of goodwill to strenghten the relations between our countries and I would like to convey to Your Excellency my best wishes for your personal happiness and to the prosperity of the Slovenia Nation.
Please accept Mr. Dimitry Rupel, the assurances of my highest consideration.
Yours
João de Deus Pinheiro (s)
Minister of Foreign Affairs
of Portugal
H. E.
Mr. Dimitry Rupel
Minister of Foreign Affairs
of the Republic
of Slovenia
 
Ljubljana, 3. februar 1992
 
Dragi kolega in prijatelj,
Odločitev portugalske Vlade, da Republika Slovenija in Republika Portugalska vzpostavita diplomatske zveze na ravni veleposlaništev z veljavnostjo od 3. februarja 1992 dalje, je bila v Sloveniji sprejeta z velikim zadovoljstvom.
Prepričan sem, da bodo s tem dejanjem nastale nove priložnosti za razširitev odnosov med našima dvema državama, ki se bodo odražale v uspešnem nadaljnjem sodelovanju tako na ekonomskem kot tudi na političnem področju, pa tudi na kulturnem, znanstvenem in drugih področjih. Dovolite mi, da izkoristim to posebno priložnost, Gospod João de Deus Pinheiro, da Vam osebno in ljudem Portugalske izrazim svoje najboljše želje za srečo in blagostanje.
Prosim sprejmite, Vaša Ekscelenca, izraze mojega odličnega spoštovanja.
Vaš
Dr. Dimitrij Rupel l. r.
Njegovi Ekscelenci
Gospodu João de Deus Pinheiro
Ministru za zunanje zadeve
Republike Portugalske
Lizbona
 
Lizbona, 31. januar 1992
 
Dragi kolega in prijatelj,
V skladu s smernicami, ki so jih države članice Evropske skupnosti sprejele 16. decembra, Vam, z veseljem sporočam, Vaša Ekscelenca, da se je Portugalska vlada odločila vzpostaviti z Republiko Slovenijo diplomatske odnose na ravni veleposlaništev z veljavnostjo od 3. februarja 1992 dalje.
Izkoriščam to zgodovinsko priložnost, da izrazim svojo dobro voljo za okrepitev odnosov med našima državama in rad bi izrazil Vaši Ekscelenci moje najboljše želje za Vašo osebno srečo in za blaginjo slovenskega naroda.
Prosim prejmite, gospod Dimitrij Rupel, zagotovila mojega odličnega spoštovanja.
Vaš
João de Deus Pinheiro l. r.
Minister za zunanje zadeve
Portugalske
N. E.
Gospodu Dimitriju Ruplu
Ministru za zunanje zadeve
Republike Slovenije
3. člen
Ta uredba prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 900-04/92-37/1-8
Ljubljana, dne 4. junija 1992.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
dr. Janez Drnovšek l. r.

AAA Zlata odličnost