Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992

Kazalo

1603. Sklep o javni razgrnitvi osnutka programske zasnove za kanalizacijski kolektor ter plinovod Hrušica-Rateče, stran 2159.

Na podlagi 46. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 26/90 in 13/91) in 1. odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter 2. alineje 153. člena statuta občine Jesenice (Uradni vestnik Gorenjske, št. 19/82 in 1/85) je Izvršni svet Skupščine občine Jesenice na 77. seji dne 16. 6. 1992 sprejel
SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka programske zasnove za kanalizacijski kolektor ter plinovod Hrušica-Rateče
1. člen
Javno se razgrne programska zasnova za kanalizacijski kolektor ter plinovod Hrušica-Rateče, ki jo je izdelal Atelje za prostorsko projektiranje Jesenice pod št. I/1209-1/91, kot sprememba in dopolnitev družbenega plana občine Jesenice za obdobje 1986-1990 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 8/88 in Uradni list RS, št. 28/90 in 31/90).
2. člen
Osnutek programske zasnove, ki obsega grafični in tekstualni del, bo javno razgrnjen v pritličju severnega trakta občine Jesenice ter na sedežu KS Hrušica, Dovje-Mojstrana, Kranjska Gora in Rateče.
Javna razgrnitev osnutkov prične tretji dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije in traja 30 dni.
3. člen
V času javne razgrnitve bodo prizadete krajevne skupnosti organizirale javno razpravo o osnutku in o tem obvestile občane in druge zainteresirane na krajevno običajen način.
4. člen
Rok za pripombe poteče zadnji dan javne razgrnitve. Pripombe in predlogi se vpišejo v knjigo pripomb ali dajo pisno Sekretariatu za urejanje prostora občine Jesenice.
Št. 352-6/91-2
Jesenice, dne 16. junija 1992.
Predsednica
Izvršnega sveta
Skupščine občine Jesenice
Rina Klinar, dipl. soc. l. r.

AAA Zlata odličnost