Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992

Kazalo

47. Uredba o ratifikaciji skupnega sporočila o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo, stran 87.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o ratifikaciji skupnega sporočila o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo
1. člen
Ratificira se skupno sporočilo o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo, podpisano v Ljubljani dne 25. 3. 1992.
2. člen
"Skupno sporočilo se v izvirniku v slovenskem in španskem jeziku glasi:
SKUPNO SPOROČILO
o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo
Republika Slovenija in Kraljevina Španija sta se sporazumeli, da bosta z današnjim dnem vzpostavili diplomatske odnose in v najkrajšem času pričeli postopek za akreditiranje veleposlanikov.
Republika Slovenija in Kraljevina Španija izražata svojo voljo, da bosta medsebojne odnose razvijali v duhu prijateljstva in sodelovanja na podlagi načel medsebojnega spoštovanja, suverenosti, enakosti in nevmešavanja v notranje zadeve.
Državi še zavedata svoje odgovornosti pri ohranjanju miru v Evropi in na svetu. Odločeni sta, da bosta prispevali k uveljavljanju ciljev in načel Ustanovne listine Združenih narodov. Prav tako izražata svojo voljo, da prispevata k napredku mednarodne skupnosti na podlagi spoštovanja miru in mednarodnega prava ter se zavezujeta, da bosta izpolnjevali določila Helsinške sklepne listine ter Pariške listine za novo Evropo.
Republika Slovenija in Kraljevina Španija sta prepričani, da obstajajo številne možnosti za medsebojno sodelovanje na političnem, gospodarskem, kulturnem in vseh drugih področjih na podlagi vzajemnih koristi in v okviru prizadevanj za stabilno in napredno Evropo.
 
Ljubljana, dne 25. marca 1992.
Za Republiko Slovenijo,
Zoran Thaler l. r
 
Za Kraljevino Španijo,
dr. Miguel Angel Ochoa Brun l. r.
COMUNICADO CONJUNTO
sobre el establecimiento de relaciones diplomáticas entre la República de Eslovenia y el Reino de España
La República de Eslovenia y el Reino de España han acordado con esta fecha establecer relaciones diplomáticas y proceder, en el más breve plazo posible, a la acreditación de Embajadores.
La República de Eslovenia y el Reino de España manifiestan su voluntad de desarrollar sus relaciones en un espíritu de amistad y cooperación basado en los principios de respeto mutuo, soberanía, igualdad y no injerencia en los asuntos internos de ambos Estados.
Ambos Estados son conscientes de su responsabilidad en el mantenimiento de la paz en Europa y en el mundo. Están decididos a promover los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Manifiestan también su voluntad de contribuir al progreso de la Comunidad Internacional sobre la base del respeto a la paz y al Derecho Internacional y renuevan sus compromisos de cumplir con las disposiciones del Acta Final de Helsinki y de la Carta de París para una nueva Europa.
La República de Eslovenia y el Reino de España están convencidos de que existen amplias posibilidades para su cooperación en los campos político, económico, cultural y en otros muy diversos, con vistas al beneficio mutuo y en el marco del esfuerzo de contribuir al logro de una Europa estable y próspera.
 
Lubliana, 25 de Marzo de 1992.
Por la República de Eslovenia
Por el Reino de España
 
Zoran Thaler fdo.
dr. Miguel Ángel Ochoa Brun fdo.
3. člen
Ta uredba prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 900-03/92-38/1-8
Ljubljana, dne 4. junija 1992.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
dr. Janez Drnovšek l. r.

AAA Zlata odličnost