Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992

Kazalo

31. Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Islandijo, stran 70.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Islandijo
1. člen
Ratificira se sporazum o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Islandijo, sklenjen z izmenjavo not z dne 20. decembra 1991 in 24. februarja 1992.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v angleškem in slovenskem prevodu glasi:
 
The Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Slovenia presents its compliments to the Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Iceland and has the honour to express its gratitude for the decision of the Government of the Republic of Iceland on recognition of the Republic of Slovenia, which was transmitted in the letter of the Minister for Foreign Affairs of the Republic of Iceland, his Excellency Mr. Jón Baldvin Hannibalsson of December 19, 1991.
The Ministry fully agrees with the proposal for the establishment of the diplomatic relations between our two countries and suggests that the respectful confirmation of the receipt of this note be considered as a date of the establishment of diplomatic relations. We also propose the exchange of diplomatic envoys with the rank of ambassador.
The Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Slovenia avails itself of this opportunity to present to the Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Iceland the assurances of its highest consideration.
 
Ljubljana, December 20, 1991.
 
Ministry for Foreign Affairs
of the Republic of Iceland
Reykjavik
 
The Ministry for Foreign Affairs of Iceland presents its compliments to the Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Slovenia and has the honour to acknowledge the receipt of its note of 20 December 1991, referring to Foreign Minister Jón Baldvin Hannibalsson's letter of 19 December 1991 recognizing the independence and sovereignty of the Republic of Slovenia.
The Ministry agrees to the proposal of the Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Slovenia that diplomatic relations be established between our two countries as of today.
The Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Iceland avails itself of this opportunity to renew to the Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Slovenia the assurances of its highest consideration.
 
Ministry for Foreign Affairs
of the Republic of Slovenia
Ljubljana
 
Ministry for Foreign Affairs,
Reykjavik, 24 February 1992
 
 
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije izraža svoje spoštovanje Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Islandije in ima čast izraziti svojo hvaležnost za sklep Vlade Republike Islandije o priznanju Republike Slovenije, posredovanem v pismu njegove visokosti ministra za zunanje zadeve Republike Islandije, gospoda J6na Baldvina Hannibalssona, z dne 19. decembra 1991.
Ministrstvo popolnoma soglaša s predlogom za vzpostavitev diplomatskih odnosov med našima državama in predlaga, da se potrditev prejema te note šteje za datum navezave diplomatskih odnosov. Predlagamo tudi izmenjavo diplomatskih odposlancev na ravni veleposlanika.
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije ob tej priložnosti izraža Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Islandije svoje globoko spoštovanje.
 
Ljubljana, dne 20. decembra 1991.
 
Ministrstvo za zunanje zadeve
Republike Islandije
Reykjavik
 
Ministrstvo za zunanje zadeve Islandije izraža svoje spoštovanje Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije in ima čast potrditi prejem njegove note z dne 20. decembra 1991, ki se nanaša na pismo Zunanjega ministra Jon Baldvin Hannibalssona z dne 19. decembra 1991 o priznanju neodvisnosti in suverenosti Republike Slovenije.
Ministrstvo se strinja s predlogom Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije, da se z današnjim dnem vzpostavijo diplomatski odnosi med obema državama.
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Islandije izkorišča to priložnost, da ponovno zagotovi Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije svoje odlično spoštovanje.
 
Ministrstvu za zunanje zadeve
Republike Slovenije
Ljubljana
 
Ministrstvo
za zunanje zadeve,
Reykjavik, 24. februar 1992
3. člen
Ta uredba prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 900-03/92-30/1-8
Ljubljana, dne 4. junija 1992.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
dr. Janez Drnovšek l. r.

AAA Zlata odličnost