Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992

Kazalo

1605. Odredba o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen, stran 2160.

Na podlagi 3. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št. 1/91) in 1. člena odloka o prenosu pristojnosti za določanje cen na IS skupščin občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti (Uradni list RS, št. 2/91) je Izvršni svet Skupščine občine Kamnik na 113. seji dne 23. 6. 1992 sprejel
ODREDBO
o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen
1. člen
V 1. členu odredbe o določitvi najvišjih cen (Uradni I. RS, št. 22/92) se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
Ne glede na prvi odstavek tega člena, smejo podjetja in druge pravne osebe ter nosilci samostojnega osebnega dela cene svojih proizvodov in storitev, ki so po predpisih veljale in bile uporabljene na dan uveljavitve te odredbe povečati s 1. 7. 1992 in sicer:
– cene pogrebnih storitev za 20%
– tržne in sejemske pristojbine za 20%.
2. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe prenehajo veljati cene pogrebnih storitev in tržne in sejemske pristojbine, določene v odredbi o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen (Uradni list RS, št. 18/92).
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, cene pa se uporabljajo od 1. 7. 1992 dalje.
Št. 021-2/92
Kamnik, dne 23. junija 1992.
Predsednica
Izvršnega sveta
Skupščine občine Kamnik
Marija Sitar l. r.

AAA Zlata odličnost