Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992

Kazalo

1591. Sklep o dopolnitvi sklepa o pogojih in načinu registracije kreditnih poslov s tujino, stran 2154.

Na podlagi tretjega odstavka 18. člena in 19. člena zakona o kreditnih poslih s tujino (Uradni list RS, št. 1/91-I) in drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
SKLEP
o dopolnitvi sklepa o pogojih in načinu registracije kreditnih poslov s tujino
1. V 5. točki sklepa o pogojih in načinu registracije kreditnih poslov s tujino (Uradni list RS, št. 18/91-I) se za drugim odstavkom doda tretji odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določila prvega in drugega odstavka te točke je potrebno posle, najete za Republiko Slovenijo, registrirati na KZ obrazcih pri Banki Slovenije. Banke teh poslov v poročilih iz prvega odstavka te točke ne navajajo.«
2. Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 24. junija 1992.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.

AAA Zlata odličnost