Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992

Kazalo

42. Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Poljsko, stran 81.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Poljsko
1. člen
Ratificira se sporazum o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Poljsko, sklenjen z izmenjavo not z dne 10. aprila 1992.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem* jeziku glasi:
 
Številka: 22-1-92
 
Spoštovani gospod minister,
v čast mi je sklicevati se na sklep vlade Republike Poljske z dne 15. januarja 1992. leta o priznanju državnosti Republike Slovenije in pripravljenosti navezati meddržavne odnose z oslombo na:
– spoštovanje Ustanovne listine Združenih narodov in določb Sklepne listine Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi, podpisane v Helsinkih leta 1975, ter Pariške listine za novo Evropo, še posebej tistih, ki se nanašajo na demokracijo, vladavino prava in spoštovanje človekovih pravic, prav tako pa spoštovanje obvezujočih mednarodnih pogodb,
– zagotovitev ustreznih pravic narodnim in etničnim manjšinam,
– spoštovanje ozemeljske celovitosti in nedotakljivosti meja,
* Izvirnik note v poljskem jeziku je na vpogled v Službi za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.
– sprejemanje vseh obveznosti, ki se nanašajo na razorožitev, neširjenje jedrske oborožitve, kot tudi na regionalno varnost in stabilnost,
– sprejemanje razreševanja (sporov) na način pogajanj in sporazumov, pri tem v določenih zadevah z arbitražo, vseh zadev, ki se tičejo kontinuitete in sukcesije držav in regionalnih sporov.
Hkrati imam čast v imenu vlade Republike Poljske, sklicujoč se na Vaše pismo z dne 12. februarja 1992, predlagati sporazum o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Poljsko in Republiko Slovenijo z naslednjo vsebino:
Republika Poljska in Republika Slovenija sta:
– upoštevajoč tradicionalne odnose prijateljstva med narodoma Poljske in Slovenije,
– prepričani, da je najboljši način za krepitev mednarodnega miru in varnosti razumevanje in sodelovanje med narodi v skladu z mednarodnim pravom, še posebej pa v skladu z načeli enakopravnosti, samoodločbe in nevmešavanja v notranje zadeve,
– izražajoč interes za tesno sodelovanje in ustvarjanje novih pobud pri skupnem delovanju za mir in stabilnost v Evropi ter za gospodarsko, trgovinsko in kulturno sodelovanje,
– ravnajoč se po ciljih in načelih Ustanovne listine Združenih narodov,
– delujoč na podlagi Dunajske konvencije iz leta 1961 o diplomatskih odnosih,
sklenili navezati diplomatske odnose in si izmenjati predstavnike na ravni izrednih in pooblaščenih veleposlanikov.
Predlagam, da v kolikor se vlada Republike Slovenije strinja z zgoraj navedenim, ta nota skupaj z odgovorom nanjo tvorita sporazum, ki bo stopil v veljavo z dnem prejema odgovora na to noto.
Izkoriščam tudi to priložnost, da gospodu ministru prenesem izraze svojega visokega spoštovanja.
Krzysztof Skubiszewski l. r.
Njegovi Ekscelenci Dimitriju Ruplu
Ministru za zunanje zadeve Republike Slovenije Ljubljana
Št. ESA 66/92
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije izraža svoje spoštovanje Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Poljske in ima čast sporočiti, da soglaša z besedilom predlaganega sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med državama, posredovanega v noti ministra za zunanje zadeve Republike Poljske, št. 22-1-92 z dne 10. aprila 1992, kot sledi:
"Republika Poljska in Republika Slovenija sta:
– upoštevajoč tradicionalne odnose prijateljstva med narodoma Poljske in Slovenije,
– prepričani, da je najboljši način za krepitev mednarodnega miru in varnosti razumevanje in sodelovanje med narodi v skladu z mednarodnim pravom, še posebej pa v skladu z načeli enakopravnosti, samoodločbe in nevmešavanja v notranje zadeve,
– izražajoč interes za tesno sodelovanje in ustvarjanje novih pobud pri skupnem delovanju za mir in stabilnost v Evropi ter za gospodarsko, trgovinsko in kulturno sodelovanje,
– ravnajoč se po ciljih in načelih Ustanovne listine Združenih narodov,
– delujoč na podlagi Dunajske konvencije iz leta 1961 o diplomatskih odnosih,
sklenili navezati diplomatske odnose in si izmenjati predstavnike na ravni izrednih in pooblaščenih veleposlanikov."
Ministrstvo soglaša, da zgoraj citirana nota ministra za zunanje zadeve Republike Poljske in ta nota-odgovor tvorita sporazum o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med državama, ki stopi v veljavo z dnem vročitve.
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije izkorišča tudi to priložnost, da Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Poljske ponovi izraze svojega najvišjega spoštovanja.
 
Ljubljana, 10. aprila 1992
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Poljske Varšava
3. člen
Ta uredba prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
 
Št. 900-03/92-37/1-8
Ljubljana, dne 4. junija 1992.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
dr. Janez Drnovšek l. r.

AAA Zlata odličnost