Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992

Kazalo

48. Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Kraljevino Švedsko, stran 88.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Kraljevino Švedsko
1. člen
Ratificira se sporazum med Republiko Slovenijo in Kraljevino Švedsko o vzpostavitvi diplomatskih odnosov, podpisan dne 29. januarja 1992 v Ljubljani.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku in slovenskem prevodu glasi:
AGREEEMENT
between the Republic of Slovenia and the Kingdom of Sweden regarding the establishment of diplomatic relations
The Republic of Slovenia and the Kingdom of Sweden,
guided by a desire to strengthen and develop relations between the people of Slovenia and Sweden in accordance with the purposes and principles of the Charter of the United Nations and the principles of the Final Act of the Conference on Security and Cooperation in Europe,
have agreed as follows:
Article 1
Slovenia and Sweden will establish diplomatic relations with each other on the day this Agreement enters into force and will exchange diplomatic representatives as soon as possible.
Article 2
The Parties to this Agreement agree that the provisions of the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961 shall apply to diplomatic relations between them.
Article 3
The Parties to this Agreement agree that the provisions of the Vienna Convention on Consular Relations of 24 April 1963 shall apply to consular relations between them.
Article 4
This Agreement enters into force upon signature.
 
Done in duplicate in the English language at Ljubljana on 29. January 1992.
For the Republic of Slovenia
Zoran Thaler, (s)
 
For the Kingdom of Sweden
Martin Hallquist, (s)
SPORAZUM
med Republiko Slovenijo in Kraljevino Švedsko o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
Republika. Slovenija in Kraljevina Švedska
sta se v želji, da okrepita in razvijata odnose med narodoma Slovenije in Švedske v skladu s cilji in načeli Ustanovne listine Združenih narodov ter načeli Sklepne listine Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi,
dogovorili naslednje:
1. člen
Slovenija in Švedska bosta vzpostavili medsebojne diplomatske odnose z dnem, ko začne veljati ta sporazum in bosta izmenjali diplomatske predstavnike, brž ko bo to mogoče.
2. člen
Podpisnici tega sporazuma soglašata, da se bosta v medsebojnih diplomatskih odnosih ravnali po določbah Dunajske konvencije o diplomatskih odnosih z dne 18. aprila 1961.
3. člen
Podpisnici tega sporazuma soglašata, da se bosta v medsebojnih konzularnih odnosih ravnali po določbah Dunajske konvencije o konzularnih odnosih z dne 24. aprila 1963.
4. člen
Ta sporazum začne veljati z dnem podpisa.
 
Sestavljeno v dveh izvodih v angleškem jeziku v Ljubljani, dne 29. januarja 1992.
Za Republiko Slovenijo
Zoran Thaler l. r.
 
Za Kraljevino Švedsko
Martin Hallquist l. r.
3. člen
Ta uredba prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 900-03/90-8/2-8
Ljubljana, dne 4. junija 1992.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
dr. Janez Drnovšek l. r.

AAA Zlata odličnost