Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992

Kazalo

25. Uredba o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Evropsko skupnostjo o vzpostavitvi diplomatskih odnosov, stran 65.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Evropsko skupnostjo o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
1. člen
Ratificira se sporazum med Republiko Slovenijo in Evropsko skupnostjo o vzpostavitvi diplomatskih odnosov, sklenjen z izmenjavo not z dne 31. januarja in 13. aprila 1992.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v francoskem jeziku in v slovenskem prevodu glasi:
 
Ljubljana, le 31 janvier 1992
 
Votre Excellence,
J'ai l'honneur de Vous faire savoir que le gouvernement de la République de Slovénie se propose d'entrer en relations officielles avec la Communautés européennes ainsi que d'accréditer au plus vite le chef de la Mission auprès de la Commision de Communautées européennes en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire.
J'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que la République de Slovénie présente un intérêt particulier pour l'établissement d'une représentation de la CE en Slovénie.
Je me permets d'espérer que notre proposition rencontrera l'accord de Votre Excellence.
Je suis certain que nos relations réciproques vont se développer à l'avenir dans un esprit de coopération et de liaisen approfondie entre la République de Slovénie et la Communautés européennes.
Je vous prie d'agréer, Votre Excellence, lès assurances de ma haute estime.
 
Dr. Dimitrij Rupel, m. p.
 
Son Excellence
Monsieur Jacques Delors
Président de la Commission
de Communautés européennes
Bruxelles
NOTE VERBALE
La Direction générale des Relations extérieuras de la Commission des Communautés européennes – Protocole – présente ses compliments au Ministères des Affaires étrangères de la République de Slovénie et, faisant suite à sa note verbale n° 29 du 17 février 1992, a l'honneur de porter à sa connaisance que la Commission et le Conseil des Communautés européennes ont donné une suite favorable à la requête du Gouvernement de la République de Slovénie d'établir des relations diplomatiques avec les Communautés européennes.
La Direction générale serait obligée au Ministère des Affaires étrangères de la République de Slovénie de bien vouloir porter ce qui précède à la connaissance de son Gouvernement.
Afin de permettre à la Commission et au Conseil de sa prononcar sur le choix du Chef de Mission que le Gouvernement de la République de Slovenia se propose d'accréditer auprès des Communautés européennes, la Direction générale des Relations extérieures saurait gré au Ministère des Affaires étrangères de lui en faire connaître le nom et de lui faire tenir son curriculum vitae dès que cette personne aura été désignée.
La Direction générale des Relations extérieures -Protocole – saisit bien volontiers cette occasion pour renouvaler au Ministère des Affaires étrangères de la République de Slovénie les assurances de sa très haute considération.
 
Bruxelles, le 13. 4. 1992
 
Ministère des Affaires
Étrangères
de la République de Slovénie
Ljubljana
 
 
Ljubljana, dne 31. januarja 1992
 
Štejem si v čast, da vas lahko obvestim o nameri Vlade Republike Slovenije, da vzpostavi uradne odnose z ES kakor tudi, da čimprej akreditira šefa Misije pri Komisiji Evropske skupnosti na ravni izrednega in pooblaščenega veleposlanika.
Obenem vas obveščam, da ima Republika Slovenija poseben interes za vzpostavitev predstavništva ES v Sloveniji.
Upam, da bo Vaša Ekscelenca z naklonjenostjo sprejela naš predlog.
Prepričan sem, da se bodo bodoči medsebojni odnosi razvijali v smeri tesnejšega povezovanja in sodelovanja Republike Slovenije z Evropsko skupnostjo.
Sprejmite, Ekscelenca, izraze mojega visokega spoštovanja.
dr. Dimitrij Rupel, l. r.
 
Njegova Ekscelenca
g. Jacques Delors
Predsednik Komisije
Evropske skupnosti
Bruselj
VERBALNA NOTA
Generalna direkcija za zunanje zadeve Komisije Evropske skupnosti – Protokol – izraža svoje spoštovanje Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije in ima, sklicujoč se na verbalno noto št. 29 z dne 17. februarja 1992, čast sporočiti, da sta Komisija in Svet Evropske skupnosti ugodila prošnji vlade Republike Slovenije, da vzpostavi diplomatske odnose z Evropsko skupnostjo.
Generalna direkcija prosi Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, da o gornjem obvesti svojo vlado.
Da bi se komisija in svet lahko izrekla o izbiri šefa misije, ki ga bo Vlada Republike Slovenije želela imenovati pri Evropski skupnosti, bo Generalna direkcija za zunanje zadeve hvaležna Ministrstvu za zunanje zadeve, če bi ji sporočilo ime z življenjepisom, takoj ko bo ta oseba imenovana.
Generalna direkcija za zunanje zadeve – Protokol -izkorišča to priložnost, da Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije ponovi izraze svojega visokega spoštovanja.
 
Bruselj, dne 13. aprila 1992.
 
Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije
Ljubljana
3. člen
Ta uredba prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 900-05/91-17/7-8
Ljubljana, dne 4. junija 1992.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
dr. Janez Drnovšek l. r.

AAA Zlata odličnost