Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992

Kazalo

1613. Sklep o razpisu referenduma o dovolitvi nadaljnjih aktivnosti za izbor možnih lokacij odlagališč za nizko in srednje radioaktivne odpadke na območju Haloz, stran 2163.

Na podlagi 8. člena zakona o referendumu in drugih oblik osebnega izjavljanja (Uradni list SRS, št. 23/77 in 18/88) ter 56. člena statuta Krajevne skupnosti Makole je Svet Krajevne skupnosti Makole dne 8. junija 1992 sprejel
SKLEP
o razpisu referenduma o dovolitvi nadaljnjih aktivnosti za izbor možnih lokacij odlagališč za nizko in srednje radioaktivne odpadke na območju Haloz
1. člen
Za Krajevno skupnost Makole se razpisuje referendum o dovolitvi nadaljnjih aktivnosti za izbor možnih lokacij odlagališč za NSRAO na območju Haloz, katerih del je tudi KS Makole.
2. člen
Referendum bo v nedeljo, dne 5. julija 1992 od 7. do 19. ure na glasovalnih mestih, ki jih določi Svet Krajevne skupnosti Makole, izvede pa ga volilna komisija KS Makole.
3. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo delovni ljudje in občani, ki so vpisani v splošni volilni imenik na območju KS Makole.
4. člen
Na referendumu glasujejo glasovalci neposredno in tajno z glasovnico, na kateri je besedilo:
               KRAJEVNA SKUPNOST MAKOLE
                  GLASOVNICA
 
  o dovolitvi nadaljnjih aktivnosti za izbor možnih odlagališč za NSRAO na
območju Haloz, katerih del je tudi KS Makole.
  Na območju Haloz je načrtovanih več možnih lokacij odlagališč za nizko in
srednje radioaktivne odpadke. Lokacije so v neposredni bližini KS Makole.
  Svoje strinjanje ali nasprotovanje za nadaljnje aktivnosti za izbor možnih
lokacij za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov na območju
Haloz izražamo prizadete krajani Krajevne skupnosti Makole z izjavljanjem na
vprašanje:
  Ali sem za nadaljnje aktivnosti za izbor možnih lokacij odlagališč za
nizko in srednje radioaktivne odpadke na območju Haloz?
 
                   glasujem
  ZA                                 PROTI
 
  Navodilo o glasovanju: glasovalec obkroži besedico »ZA«, če se strinja z
nadaljnjimi aktivnostmi za izbor možnih lokacij, besedo »PROTI« glasovalec
obkroži, če nasprotuje nadaljnjim aktivnostim za izbor možnih lokacij.
5. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu.
Makole, dne 8. junija 1992.
Predsednik sveta
KS Makole
Rudi Krapše l. r.

AAA Zlata odličnost