Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992

Kazalo

1599. Odlok o poprečni gradbeni ceni stanovanjske površine, poprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč ter vrednosti m2 stavbnega zemljišča v občini Celje, stran 2157.

Na podlagi 7., 12. in 20. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87) ter 4. člena odloka o sestavi in pristojnosti zborov Skupščine občine Celje o izvolitvi funkcionarjev občinske skupščine (Uradni list RS, št. 13/90) je Skupščina občine Celje na skupni seji vseh zborov dne 12. 6. 1992 sprejela
ODLOK
o poprečni gradbeni ceni stanovanjske površine, poprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč ter vrednosti m2 stavbnega zemljišča v občini Celje
1. člen
S tem odlokom se določijo poprečna gradbena cena m2 stanovanjske površine, poprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč ter vrednost m2 stavbnega zemljišča na območju občine Celje.
2. člen
Poprečna gradbena cena m2 koristne stanovanjske površine, ki se je oblikovala v mesecu decembru 1991, znaša 30.949,30 SLT.
3. člen
Sorazmerni del stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju občine Celje znaša poprečno 17% od gradbene cene, določene v prejšnjem Členu.
Izračun cene za posamezno lokacijo se opravi na osnovi pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in drugih nepremičnin.
4. člen
Cena m2 stavbnega zemljišča se določi v odstotku od poprečne gradbene cene, določene v 1. členu odloka.
Stavbna zemljišča so razdeljena v območju tako kot to določajo 8., 9., 9/a., 11. in 12. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč občine Celje (Uradni list SRS, št. 2/85, 43/85, 46/86, 47/86, 19/88 in 24/89).
Odstotki za posamezno območje znašajo:
– za I. stanovanjsko območje, industrijsko poslovno območje in posebno pridobitno poslovno območje 1,2%,
– za II. stanovanjsko območje 1%,
– za stanovanjsko območje III. kategorije 0,8%.
5. člen
Cena m2 stavbnega zemljišča se med letom valorizira v skladu z indeksom cen stanovanjske gradnje po podatkih GZS – Združena za gradbeništvo in IGM Slovenije.
6. člen
Z dnem, ko prične veljati ta odlok, preneha veljati odlok o poprečni gradbeni ceni stanovanjske površine, poprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč ter vrednost m2 stavbnega zemljišča v občini Celje (Uradni list RS, št. 20/91).
7. člen
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 38400-1/92-2
Celje, dne 12. junija 1992.
Predsednik
Skupščine občine Celje
Anton Rojec, dipl. jur. l. r.

AAA Zlata odličnost