Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992

Kazalo

1611. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo plačil posebnega samoprispevka za sofinanciranje asfaltiranja cest v naselju Gornje Lepovče v Ribnici, stran 2161.

Na podlagi 7. člena zakona o referendumu in drugih oblik osebnega izjavljanja (Uradni list SRS, št. 23/77), zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), 37. člena statuta Krajevne skupnosti Ribnica ter sklepa zbora krajanov naselja Gornje Lepovče z dne 27. 4, 1992 je Svet Krajevne skupnosti Ribnica dne 27. 5. 1992 sprejel
SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo plačil posebnega samoprispevka za sofinanciranje asfaltiranja cest v naselju Gornje Lepovče v Ribnici
1
Razpiše se referendum za uvedbo plačila posebnega krajevnega samoprispevka za sofinanciranje asfaltiranja cest v naselju Gornje Lepovče v Ribnici.
2
Posebni krajevni samoprispevek se bo uvedel v obliki enkratnega plačila, najkasneje en mesec po veljavnosti sklepa, če ga bo referendum potrdil.
3
Posebni krajevni samoprispevek bodo plačali zavezanci, ki imajo pravico uporabe stavbnega zemljišča v družbeni lastnini oziroma so lastniki ali solastniki na teh zemljiščih zgrajenih stanovanjskih hiš v naselju Gornje Lepovče, v višini 700 DEM v tolarski protivrednosti po prodajnem menjalniškem tečaju LB, d.d., veljavnem na dan plačila, po vsaki hiši oziroma parceli, ki je bila medsebojno dogovorjena na zboru krajanov tega naselja dne 27. 4. 1992, po predlogu odbora za izgradnjo asfalta.
Zavezanci so:
1. Marjan Gornik, Jurjevica 16, Ribnica
2. Helena Stare, Gornje Lepovče 104, Ribnica, Janez Stare, Gornje Lepovče 104, Ribnica
3. Anton Mihelič, Gorenjska cesta 58, Ribnica
4. Eda Štanfelj, Gornje Lepovče, Ribnica, Vojko Štanfelj, Gornje Lepovče, Ribnica
5. Milena Bojc, Trg V. Vlahoviča 16, Ribnica, Franc Bojc, Trg V. Vlahoviča 16, Ribnica
6. Magdalena Oražem, Gornje Lepovče, Ribnica, Bojan Oražem, Gornje Lepovče, Ribnica
7. Lidija Ponjevič, Gornje Lepovče, Ribnica, Emil Ponjevič, Gornje Lepovče, Ribnica
8. Jana Asič, Trg V. Vlahoviča 9, Ribnica, Tomo Asič, Trg V. Vlahoviča 9, Ribnica
9. Ana Andoljšek, Gornje Lepovče 125, Ribnica, Janez Andoljšek, Gornje Lepovče 125, Ribnica
10. Andreja Marolt, Grič cesta VI/1, Ribnica, Toni Marolt, Grič cesta VI/1, Ribnica
11. Andreja Vogrinec, Struška 18, Ribnica, Vojko Vogrinec, Struška 18, Ribnica
12. Violeta Ložar, Gornje Lepovče 119, Ribnica, Matjaž Ložar, Gornje Lepovče 119, Ribnica
13. Nada Zidar, Gornje Lepovče 117, Ribnica, Dušan Zidar, Gornje Lepovče 117, Ribnica
14. Ivanka Šenk Ileršič, Trg V. Vlahoviča 6, Ribnica. Janez Ileršič, Trg V. Vlahoviča 6, Ribnica
15. Tatjana Perovšek, Prijateljev trg 4, Ribnica, Marko Perovšek, Prijateljev trg 4, Ribnica
16. Mirko Markelj, Cetež 10, Struge, Marija Markelj, Četež 10, Struge
18. Marija Križ, Gornje Lepovče, Ribnica, Darko Križ, Gornje Lepovče, Ribnica
19. Brane Bartol, Gornje Lepovče, Ribnica
20. Nada Mihelič, Trg V. Vlahoviča 5, Ribnica, Mirko Mihelič, Trg V. Vlahoviča 5, Ribnica
21. Barbara Mate, Gornje Lepovče 78, Ribnica, Andrej Mate, Gornje Lepovče 78, Ribnica
22. Rudolf Zajc, Kot 19, Ribnica
23. Leonija Gruden, Zlati rep 5, Ortnek, Roman Gruden, Zlati rep 5, Ortnek
24. Mihaela Jarc, Kržeti 19, Sodražica, Marjan Jarc, Kržeti 19, Sodražica
25. Barbara Willewaldt, Velike Poljane 19, Ortnek, Aleksander Willewaldt, Velike Poljane 19, Ortnek
26. Sabina Kovač, Trg V. Vlahoviča 7, Ribnica, Jernej Kovač, Trg V. Vlahoviča 7, Ribnica
27. Bojan Kos, Gornje Lepovče 111, Ribnica
28. Tomaž Tanko, Prešernova 23, Ribnica
29. Branka Vesel, Gornje Lepovče 109, Ribnica, Ivan Vesel, Gornje Lepovče 109, Ribnica
30. Ljuba Josič, Trg V. Vlahoviča 14, Ribnica, Daniel Josič, Trg V. Vlahoviča 14, Ribnica
31. Jože Vesel, Kračali 12, Sodražica
32. Anton Oblak, Zadolje 5, Ribnica
33. Stane Petek, Gornje Lepovče, Ribnica, Marjan Peter, Gornje Lepovče, Ribnica
34. Silva Mlakar, Trg V. Vlahoviča 5, Ribnica
35. Marija Marolt, Gornje Lepovče, Ribnica, Janez Marolt, Gornje Lepovče, Ribnica
36. Roman Mali, Gornje Lepovče, Ribnica, Dušan Mali, Gornje Lepovče, Ribnica
37. Marija Rigler, Gornje Lepovče 87, Ribnica, Jože Rigler, Gornje Lepovče 87, Ribnica
38. Nežka Zbašnik, Šeškova 10, Ribnica, Franc Zbašnik, Šeškova 10, Ribnica
39. Tatjana Košir, Hošiminhova 3, Ljubljana, Tone Košir, Hošiminhova 3, Ljubljana
40. Jana Kumelj, Kolodvorska 25, Ribnica, Tomaž Kumelj, Kolodvorska 25, Ribnica
41. Mateja Goršič, Gornje Lepovče 3, Ribnica, Iztok Goršič, Gornje Lepovče 3, Ribnica
42. Marija Mate, Gorica vas 6, Ribnica, Miran Mate, Goriča vas 6, Ribnica
43. Darja Klavs, Gornje Lepovče 65, Ribnica, Marjan Klavs, Gornje Lepovče 65, Ribnica
44. Anica Rigler, Gornje Lepovče 67, Ribnica, Vinko Rigler, Gornje Lepovče 67, Ribnica
45. Marija Emeršič, Gornje Lepovče 67, Ribnica, Martin Emeršič, Gornje Lepovče 67, Ribnica
46. Cirila Blatnik, Gorenjska c. 7, Ribnica, Viktor Blatnik, Gorenjska c. 7, Ribnica
47. Darja Mate, Prečna 6, Ribnica, Janez Mate, Prečna 6, Ribnica
48. Aleša Čampa, Gornje Lepovče 63, Ribnica, Jakob Čampa, Gornje Lepovče 63, Ribnica
49. Vida Omerza, Gornje Lepovče 61, Ribnica, Janez Omerza, Gornje Lepovče 61, Ribnica
50. Alenka Levstik, Ul. Luisa Adamiča 4, Ribnica, Alojz Levstik, Ul. Luisa Adamiča 4, Ribnica
51. Vesna lic. Gornje Lepovče 41, Ribnica, Janez lic, Gorenje Lepovče 41, Ribnica
52. Miroslava Tekavčič, Prijateljev trg 3, Ribnica, Marjan Tekavčič, Prijateljev trg 3, Ribnica
53. Jana Oražem, Prijateljev trg 3, Ribnica, Rado Oražem, Prijateljev trg 3, Ribnica
54. Andrej Šilc, Goriča vas 90, Ribnica
55. Mateja Nemet, Gornje Lepovče, Ribnica, Jože Nemet, Gornje Lepovče, Ribnica
56. Magda Oražem, Trg V. Vlahoviča 7, Ribnica, Franc Oražem, Trg V. Vlahoviča 7, Ribnica
57. Iva Mate, Goriča vas 51, Ribnica, Jože Mate, Goriča vas 51, Ribnica
58. Vida Pugelj, Goriča vas 51, Ribnica, Alojz Pugelj, Goriča vas 51, Ribnica
59. Alenka Cebin, Ul. Petra Kozine 9, Dolenja vas Marjan Cebin, Ul. Petra Kozine 9, Dolenja vas
60. Majda Rajšel, Prijateljev trg 3, Ribnica, Srečko Rajšel, Prijateljev trg 3, Ribnica
61. Marija Mohar, Trg V. Vlahoviča 7, Ribnica, Franc Mohar, Trg V. Vlahoviča 7, Ribnica
62. Slavica Oven, Gornje Lepovče, Ribnica, Jože Oven, Gornje Lepovče, Ribnica
63. Milena Hegler, Trg V. Vlahoviča 13, Ribnica, Franc Hegler, Trg V. Vlahoviča 13, Ribnica
64. Jože Andoljšek, Gorica vas 87, Ribnica
65. Janez Marolt, Gorenjska cesta 40, Ribnica
66. Alojz lic, Slatnik 15, Ribnica.
4
V skladu s sporazumom, sklenjenim med krajevno skupnostjo in odborom za izgradnjo asfalta, so zavezanci dolžni poravnati obveznosti iz 3. točke najkasneje do 12. 8. 1992, v primeru morebitne zamude pri plačilu, se zavežejo plačati zamudne obresti v višini realnih zamudnih obresti LB, d.d. za presežene limite ha tekočih računih.
5
Posebnega krajevnega samoprispevka niso dolžni prispevati krajani, ki so predpisani znesek že pravočasno plačali v celoti in tisti, ki so po 12. členu zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) oproščeni plačila.
6
S posebnim samoprispevkom bo zbranih 45.500 DEM v tolarski protivrednosti po prodajnem menjalniškem tečaju LB, d. d. na dan plačila sredstev. Ta sredstva so namenska in se bodo uporabila izključno za financiranje del, navedenih v prvi točki tega sklepa.
7
Za postopek glasovanja in izvedbo referenduma se smiselno uporabljajo določila zakona o referendumu in drugih oblik osebnega izjavljanja (Uradni list SRS, št. 3/73). Volilna komisija Krajevne skupnosti Ribnica bo vodila postopek izvedbe referenduma, ugotovila rezultate glasovanja in izdala poročilo o izidu referenduma, ki se objavi v Uradnem listu RS.
Glasovanje na referendumu vodi volilni odbor, ki ga imenuje volilna komisija Krajevne skupnosti Ribnica.
Na referendumu glasujejo občani, ki so vpisani v volilni imenik.
8
Na referendumu, ki bo 12. 7. 1992, v pisarni KS Ribnica, Vrtnarska c. 2, za uvedbo plačila posebnega samoprispevka za sofinanciranje asfaltiranja cest v naselju Gornje Lepovče v Ribnici, se glasuje neposredno in tajno z glasovnico, na kateri je naslednje besedilo:
   »Krajevna skupnost Ribnica
  Na referendumu dne 12. 7. 1992 za uvedbo plačila posebnega samoprispevka
za sofinanciranje asfaltiranja cest v naselju Gornje Lepovče v Ribnici, v
denarni obliki, z obrestmi v primeru zamude plačila, z enkratnim plačilom v
znesku, ki je določen v 3. točki sklepa o razpisu referenduma.
 
  Glasujem ZA                      Glasujem PROTI
 
                       Krajevna skupnost Ribnica, pečat
 
  Glasuje se tako, da se obkroži ZA, če se glasovalec z uvedbo samoprispevka
strinja, oziroma se obkroži beseda PROTI, če se z uvedbo samoprispevka ne
strinja.
9
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna skupnost Ribnica.
10
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Ribnica, dne 19. junija 1992.
Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti
Ribnica Slavko Rus l. r.

AAA Zlata odličnost